Hur arkiverar eller låser jag en elev/patient?

Arkivera eller lås?

För att kunna arkivera eller låsa elever/patienter behöver du ha tillräckliga befogenheter i din organisation. Om du inte har det så kan du höra av dig till din administratör.

Om det behövs att elev/patientjournalen ska kunna redigeras, arkiverar du eleven/patienten. På så sätt kan befintliga anteckningar ändras och nya anteckningar kan läggas in. Systemet kommer att automatisk påminna användaren att patienten är arkiverad och användare måste bekräfta innan ändringen görs.

Om det inte ska vara möjligt att ändra journalen, låser du eleven/patienten. I det fallet kan journalen inte ändras utan att eleven/patienten blir upplåst eller avarkiverad.

Arkiverade och låsta elever/patienter ingår inte i listor och tabeller för upplysningar och varningar, men elever/patienter med bevakningar ingår alltid i listan av bevakningar. Du kan även fortfarande söka på eleven/patienten i sökfältet och visa den i skollistan/mottagninglistan genom att klicka på Klicka för att visa alla.

Hur arkiverar jag en elev/patient?

För att arkivera en elev/patient gör du så här:

  1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
  2. Klicka på knappen Administrera.
  3. Välj Arkivera.

För att avarkivera en elev/patient gör du så här:

  1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning, du behöver klicka på visa alla, se artikel här
  2. Klicka på knappen Administrera.
  3. Välj Avarkivera.

Hur låser jag en elev/patient?

För att låsa en elev/patient gör du så här:

  1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
  2. Klicka på knappen Administrera.
  3. Välj Arkivera och lås.

För att låsa upp en elev går du på elevens/patientenssida, klickar på knappen Administrera och väljer Lås upp (eleven/patienten kommer att arkiveras) eller Lås upp och avarkivera (eleven/patienten blir aktiv).

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk