Hur arkiverar eller låser jag en elev/patient?

Arkivera eller låsa?

För att kunna arkivera eller låsa elever/patienter behöver du ha rätt behörighet i din organisation. Om du inte har det, kontakta din administratör. Om du själv är administratör, kontakta Prorenata support.

Om du behöver kunna redigera elev/patientjournalen, arkiverar du eleven/patienten. På så sätt kan befintliga anteckningar ändras och nya anteckningar kan läggas till. Systemet kommer automatiskt att påminna användaren om att patienten är arkiverad. Användaren måste bekräfta innan ändringen görs.

Om det inte ska vara möjligt att ändra/redigera i journalen, låser du eleven/patienten. Då kan journalen inte ändras utan att eleven/patienten blir upplåst eller avarkiverad.

Arkiverade och låsta elever/patienter ingår inte i listor och tabeller för upplysningar och varningar, men elever/patienter med bevakningar ingår alltid i listan av bevakningar. Du kan även fortfarande söka på eleven/patienten i sökfältet och visa den i skollistan/mottagningslistan genom att klicka på Klicka för att visa alla.

Hur du arkiverar en elev/patient

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på knappen Administrera.
 3. Välj Arkivera.

Hur du avarkiverar en elev/patient 

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning. Klicka på Klicka för att visa alla. Läs mer här om hur du söker upp arkiverade elever/patienter
 2. Klicka på knappen Administrera.
 3. Välj Avarkivera.

Hur du låser en elev/patient

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på knappen Administrera.
 3. Välj Arkivera och lås.

Hur du låser upp en elev/patient

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på knappen Administrera.
 3. Välj Lås upp och avarkivera. Eleven/patienten är nu åter aktiv i systemet.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan