Frasminne

Ett frasminne är ett kortkommando för en text eller ett ord som går att använda för att spara tid vid journalskrivning. Alla användare kan lägga in sina egna frasminnen. Ofta använda fraser kan också sparas av administratören för åtkomst av alla användare i organisationen. 

För att använda frasminnet i löpande text skriver du din förkortning följt av mellanslag/blanksteg. 


Frasminnet går att använda i

 • anteckning
 • ärende
 • protokoll
 • meddelande
 • i andra fritextrutor

Ett exempel hur det kan användas är: Du anger kortfrasen "ssk" till ordet "sjuksköterska". När du sedan skriver ssk i journalen och trycker på mellanslagstangenten ersätter systemet automatiskt det till sjuksköterska. Kortkommandot kan också bara vara en versal som t. ex. "V" för vaccination.
OBS! Använd inte versalt "I" som ju är ett vanligt förekommande svenskt ord. 

Ditt frasminne hittar du under Listor & Tabeller -> Frasminne -> Ditt personliga frasminne. Alla frasminnen som används i organisationen hittar du under Organisationens frasminne. För att kunna använda frasminne-funktionen måste det aktiveras i dina kontoinställningar.

Hur du skapar du nya frasminnen

 1. Gå till Listor & Tabeller, välj Frasminne.
 2. Under fliken Ditt personliga frasminne, klicka på Ny fras.
 3. Lägg in snabbkommandot i den tomma rutan Kortfras. I nästa ruta, Beskrivning, kan du kort beskriva användningsområde eller annat.  Därefter skriver du ordet eller texten som ska kopplas till kortfrasen i rutan Fras
 4. Klicka på Spara.
 5. Om det är en längre text inskriven i rutan Fras kommer bara första raden att synas vid första anblick. Om du sedan för muspekaren över texten syns den i sin helhet. 
 6. Vill du ta bort flera frasminnen med ett klick används rutorna till vänster på raden. Bocka i de fraser du vill ta bort och klicka sedan på hanteringsmenyn v längst ut till höger. Du får då valet att ta bort de markerade raderna. 
 7. Om du endast klickar på hanteringsmenyn till höger kan du Redigera fras eller Ta bort fras.

Var observant på att förkortningarna du lägger in ej är riktiga ord. Av tekniska skäl går det inte att använda frasminne i korttextfälten (t.ex. kommentar, anmärkning).

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.55.18.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan