Arbeta med ordinationer och vaccinationer

I Prorenata Journal kan man enkelt sätta upp ett arbetsflöde som är både smidigt och säkert för att arbeta med ordinationer och vaccinationer. Om ni inte använder er av ordinationsmallar i er organisation idag, men vill börja så kan organisationens administratör kontakta support@prorenata.se så hjälper vi er.

Flödet bygger på konceptet kopplade anteckningar och fungerar i huvuddrag så här:

  1. En mall sätts upp med titeln Ordination. Mallen innehåller rader för den väsentliga ordinationsinformationen, så som vaccin, mängd, etc.
  2. Ordinatören gör en anteckning som vanligt, baserat på ordinationsmallen.
  3. Ordinationsanteckningen får automatiskt en koppling till en vaccinationsmall och en okopplad anteckning visas på elevens elevöversikt att det finns en ordination som saknar vaccination. På ordinationsanteckningen och på den okopplade anteckningen på elevöversikten visas en länk "Lägg till Vaccination".
  4. När vaccinatören gjort sin vaccination och ska dokumentera så klickar hen på länken "Lägg till Vaccination" och får upp en vaccinationsanteckning med förifyllda värden från ordinationen. Hen kan verifiera att värdena stämmer innan hen sparar och signerar.
  5. När ordinationen har fått "sin vaccination" så försvinner den okopplade anteckningen från elevens elevöversikt, men ordinationsanteckningen finns självklart kvar i journalen med länk till vaccinationsanteckningen och vice versa.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan