Arbeta med protokoll

För att kunna arbeta med protokoll måste funktionen vara aktiverad i er organisation samt konfigurerad enligt överenskommelse. För att aktivera funktionen eller göra förändringar av inställningarna, kontakta Prorenata.

Ett protokoll i Prorenata Journal kan användas för att göra ärendeanteckningar på en rad ärenden i protokollform. När man skapar ett protokoll väljer man vilka ärenden som ska ingå i protokollet och i vilken ordning de ska stå. Varje anteckning som görs i protokollet syns därefter också som en ärendeanteckning i respektive ärende (och i förekommande fall som en anteckning i journalen för den elev/patient som är kopplad till ärendet).

Ett protokoll består av:

 • En protokolltyp som bestämmer vilken dokumentationsmapp protokollet är kopplat till och därmed vilka ärenden som kan ingå i protokollet. Det går även att begränsa protokollet till specifika ärendetyper.
 • En skola/organisationsenhet som protokollet tillhör
 • En rubrik
 • Ett protokolldatum
 • En listning av protokollets medlemmar, max 50 stycken.
 • En förtext som är en fritextanteckning som föregår protokollpunkterna
 • En lista på protokollpunkter där varje protokollpunkt motsvarar ett ärende eller fristående protokollpunkt. Varje ärende som ingår i protokollet måste ha en ärendetyp som är kopplad till samma dokumentationsmapp som protokollets protokolltyp (om protokollet är kopplat till Elevakten så måste ingående ärenden också vara kopplade till Elevakten).

Vem kan se protokollet?

Protokollet har en protokolltyp som avgör vilken dokumentationsmapp det är kopplat till. Behörigheten till protokollet styrs av samma behörighet som dokumentationsmappen. Undantag för användare med ärendebegränsning som bara kan se protokoll där de är tillagda som medlemmar och då endast de punkter i protokollet där de även är medlemmar i ärendet. 

Var hittar jag protokollen?

Protokollen för en skola/organisationsenhet återfinns under fliken Protokoll på skolan/organisationsenhetens sida. De visas i den ordning de är planerade att utföras från aktuellt till planerade protokoll. Ett tips kan vara att alltid flytta färdiga protokoll till Avklarade så kommer listan hållas uppdaterad.

Ska_rmavbild_2020-12-08_kl._13.04.53.png

Hur skapar och skriver jag protokoll?

 1. Gå till skolan/organisationsenheten som du vill skriva protokollet på.
 2. Gå till fliken Protokoll och Klicka på Skapa protokoll och välj protokolltyp.
 3. Ge protokollet ett namn, ett datum och medlemmar. Om du klickar på Välj alla (denna knapp visas inte om er organisation har fler än 50 stycken aktiva användare) kommer du få upp en dialog om antalet medlemmar är fler än 15 och du får där bekräfta om du vill gå vidare med detta antal.
  Klicka på Spara.
 4. Välj vilka ärenden som ska ingå i protokollet.
 5. Protokollet visas, om du vill kan du redigera förtexten genom att klicka på den.
 6. Klicka på Skriv protokoll, en skrivdialog visas med en pil på den punkt som du skriver på, du kan även bifoga filer till punkten. När du klickar Spara och nästa (alternativt Ctrl+ Enter på Windows eller Cmd+Enter på Mac) så tas du till nästa punkt och kan skriva vidare. Du kan även klicka på en punkt som du vill skriva på.

Vem kan lägga till punkter i protokollet?

Protokollpunkter kan läggas till av den som skapat protokollet, är "medlem" i protokollet eller har organisationsbehörighet Administratör. Undantag för användare med ärendebegränsning som endast kan lägga till punkter (ärenden) i protokollet där de är medlemmar i ärendet. 

Vem kan ändra protokollet?

Protokollet kan ändras (medlemmar, status, datum och beskrivning) av den som skapat protokollet, är "medlem" i protokollet (undantaget användare med ärendebegränsning) eller har organisationsbehörighet Administratör. 

Vem kan skriva i protokollet?

Den som skapat protokollet, är "medlem" i protokollet eller har organisationsbehörighet Administratör kan skriva i förtext samt protokollpunkter. Undantaget användare med ärendebegränsning som inte kan skriva i protokollet.

Vem kan ta bort protokollet?

Protokollet kan tas bort av den som har organisationsbehörighet Administratör.

Hur skriver jag ut protokollet?

För att skriva ut ett protokoll, klicka på Skriv ut-knappen.

Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._14.08.57.png

När du klickat på knappen så öppnas en undermeny där du får välja om utskriften ska innehålla personnummer eller om dessa ska exkluderas.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan