Arbeta med ärenden

För att kunna arbeta med ärenden måste funktionen vara påslagen i er organisation samt konfigurerad enligt överenskommelse. För att slå på funktionen eller göra förändringar av inställningarna, kontakta Prorenata support

Ett ärende är en samling anteckningar och bevakningar under en gemensam rubrik. Ärendet kan vara kopplat till en elev/patient men kan också vara fristående. Ärenden består av:

  • En ärendetyp. Varje ärendetyp är kopplad till en dokumentationsmapp och sekretessen för den dokumentationsmappen gäller alla ärenden av den typen. Exempel på en ärendetyp kan vara "Elevärende EHT". Ärendetypen avgör också om en elev/patient kan kopplas till ärendet.
  • En kort beskrivning av ärendet
  • En eventuell koppling till en elev/patient
  • En prioritet som kan vara Normal, Prioriterat eller Högprioriterat
  • En status som kan vara Nytt, Aktivt, Pausat, Klart eller Arkiverat
  • En eller flera Medlemmar som deltar i ärendet, max 50 stycken

Till varje ärende finns ett antal ärendeanteckningar. En ärendeanteckning består av en fritextanteckning och eventuellt bifogade filer.

Om ärendet är kopplat till en elev så blir varje ärendeanteckning till en anteckning i elevens journal (vilken journal anteckningen skrivs i bestäms av ärendets ärendetyp). Det går då också att bifoga rena anteckningar till ärendet. Dessa fungerar för övrigt som vanliga anteckningar, men är också bifogade ärendet.

Vem kan se ärenden?

Ärenden följer samma sekretess som dokumentationsmappar, vilken dokumentationsmapp som ett ärende hör till bestäms av dess ärendetyp. Undantag för roller med ärendebegränsning.

Var hittar jag ärenden?

Ärenden finns som en flik på skolan/organisationsenheten. Under den syns samtliga ärenden på den skolan som du har tillgång till uppdelat per status (Nya, Aktiva, Pausade, Avklarade, Arkiverade).

Ärenden som är Nya eller Aktiva syns också på eleven/patientens översiktssida.

Hur filtrerar jag ärenden?

Du kan filtrera ärenden som ska visas i listan genom att klicka på Filtrera ärenden-knappen och välja specifika ärendetyper och/eller om bara dina ärenden ska visas. Obs! Ditt val kommer att sparas även till nästa inloggning.

Hur skapar jag ett ärende? 

Du kan skapa ett ärende på ärendesidan eller via Använd elev/patient för att-menyn på elev/patientöversikten.

Vem kan skapa/ändra ett ärende?

Ärenden kan redigeras av den som skapat ärendet, är medlem i ärendet eller har organisationsbehörighet Administratör samt skrivrättigheter till den aktuella journalen. 

Vem kan ta bort ett ärende?

Ärenden kan tas bort av den som har behörighet (styrs av organisationsinställningen "Minsta behörighet för att administrera ärenden").

Hur visas ärendeanteckningar med begränsad åtkomst? 

Nedanstående gäller endast om organisationen har användarroller med ärendebegränsning och har konfigurerat ärendetyper för detta. 

Läs mer om användarroller med ärendebegränsning här.

Om en ärendeanteckning har "solglasögonikon" så betyder det att den anteckningen inte visas för användare som har användarroll med ärendebegränsning. 

Exempel: 

Användare med fullständig ärendebehörighet ser alla anteckningar och en "solglasögonikon" på de anteckningar som är begränsade för användare med användarroll med ärendebegränsning:
Ska_rmavbild_2020-02-19_kl._09.53.17.png

Användare som har en användarroll med ärendebegränsning ser endast de anteckningar som inte är begränsade:  
Ska_rmavbild_2020-02-19_kl._09.52.42.png

Manuellt ändra åtkomst för en viss ärendeanteckning 

Om en användare med fullständig ärendebehörighet manuellt vill ändra om en ärendeanteckning ska döljas/visas vid begränsad tillgång, gör så här:

Klicka på funktionsmenyn på ärendeanteckningen och välj Dölj vid begränsad tillgång.

En bock på menyvalet betyder att ärendeanteckningen är begränsad och ärendeanteckningen får ikon med "solglasögon". 

Ska_rmavbild_2020-02-19_kl._09.51.09.png

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan