Arbeta med bevakningar

I Prorenata Journal kan bevakningar användas för att:

Bevakningar ersätter ett par tidigare koncept i Prorenata Journal, så som uppföljningar, uppgifter och i viss mån kontrollelever.

En bevakning består av

  • En Rubrik
  • En Ansvarig
  • Ett eventuellt Bäst-före-datum
  • En eventuell Bevakningskategori
  • Status, börjar som oavklarad och blir sedan avklarad när den som är ansvarig för bevakningen markerat att de är färdiga med den.
  • En bevakning kan vara privat. En privat bevakning kan bara ses av den som skapat den och den som är satt som ansvarig samt administratörer med tillräcklig behörighet.

En bevakning kan skapas på olika sätt beroende på vad den ska vara kopplad till. En bevakning kan kopplas till:

Alla bevakningar som är kopplade till en anteckning, eller till en patient/elev eller till ett ärende som i sin tur är kopplat till en patient/elev återfinns på patient/elevens översiktsbild samt under den journal som de tillhör.

Vem ser mina bevakningar?

Privata bevakningar kan bara ses av den som skapat den och den som är satt som ansvarig.

Icke privata bevakningarna följer samma sekretess som anteckningar, men du kan alltid se bevakningar som du själv har skapat eller som du är ansvarig för, även om du inte har rätt att se journalen.

Administratörer med tillräckliga rättigheter kan se alla bevakningar.

Var kan jag se mina bevakningar?

Bevakningarna syns intill det de är kopplade till, till exempel längst ner på anteckningar, invid ett kopplat ärende eller på elev/patient-översikten för en kopplad elev. Dessutom kan du se dina samtliga bevakningar under Listor & Tabeller, Bevakningar. På din Prorenata Hemsidan visas de utgångna och 10 närmast kommande bevakningarna.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan