Bevakningar

Dina bevakningar

Bevakningar visas i Listor & Tabeller och innehåller alla dina oavklarade bevakningar som finns skapade av dig eller med dig som ansvarar för bevakningen för alla elever/patienter du har tillgång till. När du loggar in i Prorenata Journal visas dina utgångna och närmast kommande 10 bevakningar direkt på Hemsidan under Dina bevakningar.

Bevakningarsidan innehåller följande information:

 • Rubrik
 • Koppling (t.ex. till en anteckning, en elev/patient eller ett ärende)
 • Bäst-före-datum under Avklaras senast (om tillämpligt)
 • Skola/Mottagning
 • Skolklass (om tillämpligt)
 • Kategori (om tillämpligt, visar också om bevakningen är privat)

För att lägga till eller ändra bevakningskategorier behöver ni kontakta Prorenata supporten.

Dina avklarade bevakningar för alla elever/patienter du har tillgång till finns under Dina avklarade bevakningar i knappraden.

Andras bevakningar

Om du är administratör hittar du oavklarade bevakningar av andra användare på dina utvalda skolor/utvalda mottagningar om du klickar på Andras bevakningar i knappraden. Avklarade bevakningar visas under fliken Andras avklarade bevakningar.

När du är på bevakningar-sidan, kan du göra följande:

 • Söka efter bevakningar
 • Skriva ut bevakningar genom att klicka på Skriv ut knappen in knappraden. Välj hur många bevakningar du vill se och kunna skriva ut genom att klicka på önskat antal, se bild: 
 • Skicka emailpåminnelse till den som är ansvarig för bevakningen genom att klicka på raden med bevakningen, välja Skicka påminnelse och bekräfta genom att klicka på Ja, skicka påminnelse
 • Markera bevakningen som avklarad eller ej avklarad genom att klicka på raden med bevakningen och välja Markera avklarad/Markera ej avklarad
 • Gå till patientens/elevens översiktssida genom att klicka på raden med bevakningen och välja Gå till elev/patient
 • Redigera bevakning genom att att klicka på raden med bevakningen och välja Redigera bevakning
 • Ta bort enstaka bevakning genom att att klicka på funktionsmenyn v ute till höger, välja Ta bort bevakning och bekräfta genom att klicka på Ja, ta bort bevakning.
 • Ta bort flera bevakningar genom att bocka i rutan ute till vänster på de bevakningar du vill ta bort. Klicka sedan på funktionsmenyn v till höger på raden och bekräfta borttaget av de antal bevakningar du bockat i. Obs! Om någon av bevakningarna du vill ta bort är kopplad till en låst elev/patient går bevakningen inte att ta bort.  
 • Redigera flera bevakningar på en gångBocka i rutan till vänster på de bevakningar du vill redigera. Klicka sedan på funktionsmenyn v till höger och välj Redigera bevakningSka_rmavbild_2017-03-17_kl._11.02.10.png
 • För att byta ansvarig på bevakning, klicka i avsedd ruta till höger i funktionsmenyn. I dagsläget är det endast möjligt att byta ansvarig på en bevakning i taget. 
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan