Var hittar jag Upplysnings- och Varningshistorik?

Upplysningar och Varningar registreras i patientens/elevens journal. Om upplysningar redigeras eller stryks finns upplysnings- och varningshistorik kvar och du som administratör i din organisation har möjlighet att titta på tidigare versioner av dem.

Hur du hittar Upplysnings- och varningshistorik

  1. Gå till patient-/elevöversikten och klicka på Administrera.
  2. Välj Upplysningshistorik eller Varningshistorik.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan