Skriva ut

Utskrifter i Prorenata Journal använder sig av PDF-filer. Beroende på vilken webbläsare du använder och om du har Acrobat Reader installerad så innebär det att det kan se lite olika ut när du skriver ut sidor från Prorenata. Dessa instruktioner är därför generellt hållna, längre ner i artikeln hittar du specifika instruktioner för olika webbläsare.

Det finns möjlighet att få med utskrivarens namn och titel på samtliga dokument som skrivs ut från Prorenata Journal, undantaget specifika utskriftsmallar kopplade till anteckningar. Detta kan du som administratör välja under organisationsinställningar

Hur du skriver ut från Prorenata Journal 

 1. Gå till sidan som du vill skriva ut (t. ex. journal, anteckning, kalender, kontroller).
 2. Klicka på Skriv ut-knappen i knappraden eller klicka på hanteringsmenyn v och välj Skriv ut.
 3. Du får nu upp en förhandsvisning i form av en PDF-fil av det du ska skriva ut och din webbläsare kommer att automatiskt fråga dig om du önskar att skriva ut sidan. Klicka på Skriv ut-knappen om du önskar att skriva ut direkt.
 4. Om du stänger webbläsarens dialogruta kommer förhandsvisningen att visas. Klicka på Öppna för utskrift-knappen för att öppna PDF-filen i ett nytt fönster. Härifrån kan du nu skriva ut PDF-filen på olika sätt beroende på vilken webbläsare du har.
   • Klicka på Skriv ut-knappen i webbläsarens dialogruta som öppnas.
   • Om du har Acrobat Reader installerat så kan du klicka på skrivarikonen (se bild)
    Acrobat_reader.png
   • Om du inte har Adobe Reader installerat så kan du skriva ut genom att gå till webbläsarens meny och klicka på Arkiv och Skriv ut.
   • Om du inte lyckas skriva ut eller om du får ut en tom sida när du skriver ut så kan du felsöka enligt nedan.

 

Felsökning

Jag lyckas inte skriva ut och får heller inte upp någon förhandsvisning av utskriften

Om du inte får upp någon förhandsvisning eller om felmeddelandet Stöd för visning av PDF filer saknas visas när du klickar på knappen Skriv ut kan det bero på att Adobe Acrobat eller Adobe Reader är inte aktiverat i din webbläsare. Läs mer om hur du öppnar PDF-filer i webbläsare .

Alternativt kan du klicka på knappen Spara filen på din dator och sedan spara PDF-filen på din hårddisk och skriva ut den därifrån.  Obs! Några webbläsare frågar dig om du önskar att ladda ner eller öppna filen efter du har klickat på Spara filen-knappen. Både alternativen sparar filen på din dator! Om det är sekretesskyddat material så måste du komma ihåg att ta bort den när du är färdig.

Jag får upp en konstig utskrift som inte ser ut som jag förväntar mig

Detta kan hända om du väljer att skriva ut från webbläsaren istället för att använda Prorenata Journals Skriv ut-knapp. Använd istället Skriv ut -knappen i Prorenata Journal.

Inget fönster öppnas när jag klickar på Öppna för utskrift

Du kanske har blockerat popup-fönster som Prorenata Journal använder för att visa utskriften. Här kan du läsa mer om hur du tillåter popup-fönster .

Om inget av det ovanstående hjälper, kontakta support@prorenata.se

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan