Remisshantering

I Prorenata Journal kan du bevaka remisser genom att koppla remissen till remissvar. Varje gång du skriver en remiss-anteckning lägger systemet automatisk till en länk till en remissvar-anteckning som kan skrivas senare när du får remissvaret. En länk till en okopplad anteckning (remissvar) visas på patientsidan och i Listor & Tabeller -> Okopplade anteckningar. Konfiguration av anteckningsmallar för koppling av anteckningar utförs av Prorenata support.

Exemplen nedan visar flödet för remisshantering i Prorenata Journal:

 1. Användaren skapar en remissanteckning i patientjournalen. I anteckningen syns en okopplad länk till remissvar.
  Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._13.21.51.png

 2. Patientöversiktssidan visar nu att det finns en okopplad anteckning för remiss. Information om okopplade anteckningar för patienten finns också i Listor & Tabeller. Här får du samtidigt överblick över alla dina okopplade anteckningar och när de ska åtgärdas.
  Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._13.32.23.png

  Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._13.23.49.png


 3. När remissvaret tas emot går du till patientjournalen (genom att söka efter patienten i sökfältet eller via Listor & Tabeller) och går där till remissanteckningen. Klicka på länken Lägg till Remissvar (se nedan) för att skapa remissvar anteckningen. Det kan utföras från patientöversikten eller direkt från patientjournalen. Om remissvarsanteckningen skapas på detta sett (från "Lägg till Remissvar") så kopplas de automatiskt till varandra och bildar en enhet.
  Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._13.33.44.png


  När remissvaret är kopplat till remissanteckningen så försvinner länken från patientöversikten och från Listor & Tabeller. Om du vill avkoppla remissvaret från remissanteckningen (t.ex. om ett fel har uppstått eller anteckningen var gjort på fel patient) så kan du välja att koppla bort anteckningen, alternativt byta till en ny.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan