Remiss

I Prorenata Journal finns det stöd för att hantera remisser. Remisser är baserad på en blankett som kan skrivas ut och hanteras traditionellt på papper t.ex. via posten. Remiss-blanketter är konfigurerbara och kan skräddarsys för din organisation.

Uppgifter och administrativa grunddata som ska finns i remissen 

  • En klar och tydlig frågeställning
  • Uppgifter om patienten (namn, personnummer, adress, telefonnummer. För barn anges kontaktuppgifter för vårdnadshavare. Om det finns behov av språktolk eller tolkservice anges på vilket språk.)
  • Avsändardata (enhets namn, adress, telefonnummer, vårdgivares namn, datum för beslut om remiss)
  • Mottagardata (enhets namn och adress)
  • Relevanta kliniska grunddata (t ex överkänslighet, allergi, aktuella mediciner, tidigare och nuvarande sjukdomar, tagna prover och resultat, BMI, rökning eller en annan beroendeproblematik)

Obs! Systematisk bevakning av remisser och remissvar är mycket viktigt för patientsäkerheten. Därför ska det finnas rutiner för bevakning av utgående remisser, inkommande remisser och remissvar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan