Hur skapar jag ett ärende?

Hur du skapar ett nytt ärende

 1. Gå till ärendeöversikten som du finner under Din organisation/skola.
 2. Klicka på Skapa ärende och välj ärendetyp. Varje ärendetyp är kopplad till en dokumentationsmapp och sekretessen för den dokumentationsmappen gäller alla ärenden av den typen.
  Ska_rmavbild_2020-05-05_kl._10.23.25.png

 3. Ange Kort beskrivning, Prioritet, Status och ev koppling till Elev. (Ärendetypen avgör om ärendet är kopplad till en elev eller ej).
 4. Välj vilka medlemmar som ska kopplas till ärendet. Om du klickar på Välj alla (denna knapp visas inte om er organisation har fler än 50 aktiva användare) kommer du få upp en dialog om antalet medlemmar är fler än 15 och du får där bekräfta om du vill gå vidare med detta antal. Valda medlemmar får ett e-postmeddelande att de har tilldelats ett ärende. Även nya medlemmar som läggs till i ett befintligt ärende kommer att få ett
  e-postmeddelande att de tilldelats ett ärende. Max antal medlemmar är 50.
 5. Klicka på Spara.

Så här skapar du ärende kopplat till en elev/patient:

 1. Gå till patientöversikten.
 2. Klicka på Använd elev för att och välj Skapa ärende.
  Ska_rmavbild_2020-05-05_kl._10.24.25.png

 3. Ange Kort beskrivning, Prioritet och Status och välj Medlemmar som ska delta i ärendet.
 4. Klicka på Spara.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan