Hur skapar jag en bevakning av ett ärende?

Hur du skapar en eller flera bevakningar av ett ärende

  1. Gå till det aktuella ärendet.
  2. Klicka på Bevakning
  3. Ange Rubrik, Beskrivning, Ansvarig och Färdig senast om det behövs. Väljer du att markera Privat kan bevakningen bara ses av den som skapat den och den som är satt som ansvarig.
     Ska_rmavbild_2017-03-18_kl._20.23.20.png
  4. Klicka på Spara.

Du kan även skapa en bevakning av en anteckning som är kopplad till ärendet

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan