E-recept

Genom e-recept-funktionen kan du som användare registrera ett recept direkt från Prorenata Journal, skicka det och göra det tillgängligt på alla Sveriges apotek samt få det registrerat i journalen.
Funktionen bygger på en integration mellan Alfa e-Recepts webbaserade receptfunktion och Prorenata Journal. För att använda e-recept-funktionen behöver det aktiveras för ditt Prorenatakonto.
Utöver det krävs en licens hos Alfa e-Recept som kan beställas via Alfa e-Recepts hemsida. Mer information om Alfa e-Recept och kopplingen till Prorenata Journal finns i det bifogade dokumentet Alfa e-Recept via Prorenata längst ner på sidan.

Om du redan har en giltig licens hos Alfa e-Recept behöver du bara anmäla att tjänsten ska kopplas till din Prorenata Journal. Kontakta Alfa Support och uppge personnummer så skapas kopplingen direkt. Vänligen kontakta också Prorenata support för att aktivera kopplingen till Alfa e-Recept på på organisationsnivå. Därefter kan organisationens administratör slå på kopplingen på aktuella användare.

Hur du skapar ett nytt recept

  1. Gå till patientens journal och klicka på Förskriv recept.
  2. En dialogruta öppnas, klicka på Förskriv med Alfa e-Recept. Ett nytt fönster öppnas där du förskriver som vanligt ett recept och skickar receptet till nationella receptbrevlådan. Obs! Ett nytt fönster öppnas under förutsättning att det är inte blockerat i din webbläsare.
  3. Stäng fönstret när du är färdig. Receptet kommer att automatiskt registreras i patientens journal.

En översikt över alla dina förskrivna recept hittar du om du går till Listor & Tabeller och väljer E-recept. Här finns detaljerad information om receptens status, fel och varningar.

Om du önskar att ta bort receptet, kan du makulera det genom att logga in i Alfa e-Recept. Obs! Om du makulerar ett recept som är registrerad i Prorenata Journal kommer det inte att uppdateras automatiskt utan att du manuellt stryker E-recept-anteckningen.

Patientens medicinlista hittar du genom att gå till patientens översiktssidan, klickar på Kurvor & Tabeller och väljer Medicinlista.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan