Bmi-kurva

För att arbeta med Bmi-kurva, måste ditt konto aktiveras för detta. Om det inte är aktiverat så kontakta din administratör, eller om du själv är administratör så kontakta ProReNata support.

Bmi-data visas i ProReNata med hjälp av Bmi-kurvsassistenten, som innehåller patientens/elevens Bmi och olika standardbakgrundskurvor för flera åldersintervall.

För att öppna Bmi-kurva gör så här och välj Bmi-kurva. En dialogruta dyker upp där du kan se en kurvsassistent.

Bmi-kurvsassistent

Patientens Body Mass Index räknas ut automatiskt när du fyllt i en Längd- och viktmätning. Bmi data visas med hjälp av röda punkter i den kurva.

På vänstra sidan av kurvassistenten väljer du åldersinterval (0-2 år, 2-5 år, 5-19 år eller alla) i listan Åldersinterval. Du bestämmer om patientens/elevens ålder och kurvors förklaringar ska visas genom att välja Visa ålder och Visa förklaring.

På högra sidan visas patientens tillväxtdata och tillväxtkurvor enligt de valda alternativen.  

  • Om du för musen över en punkt så visas värdet för den punkten samt datum för då dokumentation utfördes.
  • På bakgrunden visas svenska SD-BMI kurvorna och ISO-BMI 25 och 30 linjer (Werner B, Bodin L. Growth from birth to age 19 for children in Sweden born in 1981- descriptive values. Acta Paediatr 2006;95:600-13). Förklaringar visas på det övre vänstra.
  • Om du trycker på förklaring  det övre vänstra, så kommer kurvan att visas/försvinnas.
  • Kurvorna kan visas i helskärm om du väljer Helskärm på undersidan av dialogrutan. Du kan även växla skärmlänge och visa kurvor horisontalt och mer detaljerade genom att klicka på Växla skärm länge knappen i det övre högra hörnet (Obs! Detta stöds ej i Internet Explorer).
  • Du kan skriv ut BMI-kurvan om du trycker Skriv ut knappen och och följ stegen som beskrivs här.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk