BMI-kurva

För att arbeta med BMI-kurva, måste ditt konto aktiveras för detta. Om det inte är aktiverat så kontakta din administratör. Om du själv är administratör så kontakta ProReNata support.

BMI-data visas i ProReNata med hjälp av BMI-kurvsassistenten, som innehåller patientens/elevens BMI och olika standardbakgrundskurvor för flera åldersintervall.

För att öppna BMI-kurva gör så här och välj BMI-kurva. En dialogruta dyker upp där du kan se en kurvsassistent.

BMI-kurveassistent

Patientens Body Mass Index räknas ut automatiskt när du fyllt i en Längd- och viktmätning. BMI data visas med hjälp av röda punkter i den kurva.

På vänstra sidan av kurvassistenten väljer du åldersinterval (0-2 år, 2-5 år, 5-19 år eller alla) i listan Åldersintervall. Du bestämmer om patientens/elevens ålder och kurvors förklaringar ska visas genom att välja Visa ålder och Visa förklaring.

På högra sidan visas patientens tillväxtdata och tillväxtkurvor enligt de valda alternativen.  

  • Om du för musen över en punkt så visas värdet för den punkten samt datum för då dokumentation utfördes.
  • På bakgrunden visas svenska SD-BMI kurvorna och ISO-BMI 25 och 30 linjer (Werner B, Bodin L. Growth from birth to age 19 for children in Sweden born in 1981- descriptive values. Acta Paediatr 2006;95:600-13). Förklaringar visas på det övre vänstra.
  • Om du trycker på förklaring  det övre vänstra, så kommer kurvan att visas/försvinnas.
  • Kurvorna kan visas i helskärm om du väljer Helskärm på undersidan av dialogrutan. Du kan även växla skärmläge och visa kurvor horisontalt och mer detaljerade genom att klicka på Växla skärm länge knappen i det övre högra hörnet (Obs! Detta stöds ej i Internet Explorer).
  • Du kan skriv ut BMI-kurvan om du klickar på Skriv ut-knappen och och följer stegen som beskrivs här.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk