Hur kopierar jag en minnesanteckning till patientjournal?

För att kopiera en minnesanteckning till patientjournal gör du så här:

  1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
  2. Klicka på Minnesanteckningar-fliken.
  3. Hitta anteckningen som du önskar att kopiera och klicka på hanteringsmenyn på högra sidan av anteckningen.
  4. Välj Kopiera till journal och välj journalen anteckningen ska kopieras till (om du har tillgång till flera journaler). En dialogruta dyker upp där du kan bekräfta att du önskar att kopiera anteckningen till journalen genom att klicka på Ja-knappen. Minnesanteckningen kommer att kopieras till journalen. Sedan kan du redigera eller signera anteckningen från patientjournal.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk