Hur kopierar jag en minnesanteckning till patientjournal?

Hur du kopierar en minnesanteckning till patientjournal 

  1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
  2. Klicka på dokumentationsmappen Minnesanteckningar.
  3. Hitta anteckningen som du önskar att kopiera och klicka på hanteringsmenyn v på högra sidan av anteckningen.
  4. Välj Kopiera till journal och välj journalen anteckningen ska kopieras till (om du har tillgång till flera journaler). En dialogruta öppnas där du kan bekräfta att du önskar att kopiera anteckningen till journalen genom att klicka på Ja-knappen. Minnesanteckningen kommer att kopieras till journalen. Sedan kan du redigera eller signera anteckningen från patientjournalen.

Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._18.19.06.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan