Minnesanteckningar i Listor & Tabeller

Om funktionen Minnesanteckningar är påslagen för ditt konto, hittar du Minnesanteckningar i Listor & Tabeller. Här finns en överblick över alla dina elever/patienter som du har skrivit minnesanteckningarna på. Minnesanteckningarna återfinns också på varje elev/patient som en flik till höger om dina journaler.

Klicka på Listor & Tabeller, välj Minnesanteckningar
Sidan med minnesanteckningar visar följande information:

  • Patientens namn/efternamn och personnummer
  • Mottagning/skola
  • Anteckningsdatum

Ta bort enstaka eller flera minnesanteckningar

  1. För att ta bort enstaka eller flera minnesanteckningar i listan, välj den/de minnesanteckningar du vill ta bort genom att klicka i rutan längst till vänster.
  2. Klicka sedan på funktionshanteringsmenyn v längst till höger i raden. Välj Ta bort.
    Bekräfta genom att klicka på Ja, ta bort anteckning.

Minnesanteckningar_i_listor_och_tabeller.png

Ta_bort_anteckning.png

Om du vill ta bort samtliga minnesanteckningar i listan kan klicka i rutan högst upp så att alla rader markeras. Klicka därefter på v funktionspilen till höger och välj Ta bort... alternativt klicka på Strimla alla anteckningar


Ta_bort_alla_anteckningar.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan