Minnesanteckningar

Om funktionen Minnesanteckningar är påslagen för ditt konto, hittar du Minnesanteckningar i Listor och tabeller. Här finns en överblick över alla dina patienter som du har skrivit minnesanteckningarna på. Minnesanteckningarna återfinns också på varje patient/elev som en flik till höger om dina journaler.

Minnesanteckningar-sidan innehåller följande information:

  • Patientens namn/efternamn och personnummer
  • Mottagning/skola
  • Anteckningsdatum

För att ta bort enstaka eller flera minnesanteckningar i listan klicka i rutan längst till vänster på raden/raderna, klicka sedan på funktionspilen längst till höger på någon av raderna och välj "Ta bort...".

Vill du ta bort samtliga minnesanteckningar i listan kan du antingen klicka i rutan högst upp så att alla rader markeras, därefter funktionspilen till höger och "Ta bort...", alternativt klicka på "Strimla alla anteckningar". 

Ska_rmavbild_2017-03-15_kl._17.21.34.png

Om du enbart klickar på hanteringsmenyn till höger på patientraden öppnar sig några alternativ för minnesanteckningen:

Ska_rmavbild_2017-03-15_kl._17.27.13.png

Klicka på det som önskas. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk