Hur redigerar jag en minnesanteckning?

Hur du redigerar en minnesanteckning 

  1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
  2. Klicka på dokumentationsmappen Minnesanteckningar.
  3. Hitta anteckningen som du önskar att redigera. Klicka på v hanteringsmenyn på högra sidan av anteckningen.
  4. Välj Redigera anteckningen. En dialogruta öppnas där du kan redigera anteckningen.
  5. Klicka på Spara för att spara ändringar.

Redigera_minnesanteckning.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan