Arbeta med minnesanteckningar

Om du behöver göra minnesanteckningar som stöd i det egna arbetet med ett pågående ärende eller en utredning finns det ett enkelt sätt i Prorenata Journal för att skriva dem. Minnesanteckningar är personliga anteckningar som kan bara ses, redigeras och tas bort av dig som har skrivit dem. 

För att kunna skriva minnesanteckningar måste de aktiveras för ditt konto. Om du tycker att minnesanteckningar är ett bra tillägg till ditt arbetsflöde, kontakta din administratör för att aktivera denna funktion för dig.

Minnesanteckningar kan handla om till exempel uppgifter i en utredning eller anmärkningar som har betydelse för ett ärende/en patient eller "att göra"-listor över åtgärder som måste vidtas i ärendet. Minnesanteckningar är inte en del av patientens journal men kan kopieras till patientjournal om det behövs.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan