Hur söker jag i användarlistan?

Hur du söker i användarlistan

  1. Gå till organisationens sida, klicka på fliken Organisationsöversikt och välj Användare.
  2. Klicka på knappen Sök i knappraden. En filtreringsruta öppnas.
  3. Fyll i de sökkriterier du vill söka på (se nedan). Sökningen genomförs och resultatet visas på sidan.
  4. För att återställa sökningen klickar du knappen Sök i knappraden igen.

Följande sökurval kan göras:

  • Namn
  • Titel
  • Email
  • Aktiva uppdrag
  • Status (inloggad, ej inloggad, låst)
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan