Hur söker jag i Listor & Tabeller?

Hur du söker i Listor & Tabeller

Sökning är en funktion du använder när du vill söka i listor och tabeller efter t.ex. bevakningar, kontroller eller varningar.

 1. Gå till Listor & Tabeller och välj den kategori du vill göra sökningar i, t.ex. Varningar.
 2. Fyll i de sökkriterier du vill söka på (se nedan). Sökningen genomförs och resultat visas på sidan.

Läs mer nedan om hur du kan söka i de olika kategorierna under Listor & Tabeller:

Hur söker jag i Listor & Tabeller i Bevakningar?
Hur söker jag i Listor & Tabeller i Okopplade anteckningar?
Hur söker jag i Listor & Tabeller i Upplysningar?
Hur söker jag i Listor & Tabeller i Varningar?
Hur söker jag i Listor & Tabeller i Rapporter?

En del kategorier har inte sökfunktion men du kan sortera/filtrera i dem:

Adressbok
Du kan sortera på:

 • Namn
 • Beskrivning
 • Adressrad 1
 • Adressrad 2
 • Postnummer
 • Postort

  Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._14.39.37.png

 

Frasminne
Du kan sortera på

 • Kortfras
 • Fras

  Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._14.39.55.png

 

Minnesanteckningar
Du kan sortera på:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • Skola
 • Anteckningsdatum

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._14.42.11.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan