Hur söker jag i Listor & Tabeller?

Hur du söker i Listor & Tabeller

Sökning är en funktion du använder när du vill söka i listor och tabeller efter t.ex. bevakningar, kontroller eller varningar.

  1. Gå till Listor & Tabeller och välj den kategori du vill göra sökningar i, t.ex. Varningar.
  2. Fyll i de sökkriterier du vill söka på (se nedan). Sökningen genomförs och resultat visas på sidan.

Läs mer nedan om hur du kan söka i de olika kategorierna under Listor & Tabeller:

Hur söker jag i Listor & Tabeller i Bevakningar?

Hur söker jag i Listor & Tabeller i Okopplade anteckningar?

Hur söker jag i Listor & Tabeller i Upplysningar?

Hur söker jag i Listor & Tabeller i Varningar?

Hur söker jag i Listor & Tabeller i Rapporter?


En del kategorier har inte sökfunktion men du kan sortera/filtrera i dem:

Adressbok
Du kan sortera på
Namn
Beskrivning
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnummer
Postort
Ska_rmavbild_2019-12-06_kl._09.46.43.png

Frasminne
Du kan sortera på
Kortfras
Fras
Ska_rmavbild_2019-12-06_kl._09.47.30.png

Minnesanteckningar
Du kan sortera på

Förnamn
Efternamn
Personnummer
Skola
Anteckningsdatum




 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan