Hur redigerar jag en elev/patients uppgifter?

Elev/patientgrupper är en kommande funktion

Hur du redigerar en elev/patients uppgifter

För att kunna redigera en elev/patient behöver du ha rätt behörighet. Kontakta din administratör för att få hjälp med behörigheten. 

Så här öppnar du redigeringsdialogen:

 1. I tabellen under fliken Aktiva elever/patienter kan du klicka på aktuell elev/patient. Klicka sedan på v pilen till höger i den aktuella raden. Då öppnas en funktionsmeny där du klickar på Redigera elev/patient.
 2. I tabellen på en skolklass genom att på aktuell elev/patient klicka på v pilen till höger i den aktuella raden. Då öppnas en funktionsmeny där du klickar på Redigera elev/patient.
 3. I tabellen på en elev/patientgrupp genom att på aktuell elev/patient klicka på v pilen till höger i den aktuella raden. Då öppnas en funktionsmeny där du klickar på Redigera elev/patient.
 4. Den specifika elevens/patientens översiktssida genom att klicka på redigeringspennan bredvid elev/patientnamnet.
 5. Pilen till höger om redigeringspennan på den specifika elevens/patientens översiktssida och i funktionsmenyn välja Redigera elev/patient.
 6. Organisationsenhetens översiktssida (om du har eleven/patienten markerad som utvald) genom att klicka på pilen till höger i den aktuella raden under Dina utvalda elever/patienter. Då öppnas en funktionsmeny där du klickar på Redigera elev/patient.

EditPatient_ActionMenu.png

EditPatient_ActionMenu2.png

EditPatient_ActionMenu3.png

EditPatient_AcionMenu4.png

EditPatient_ActionMenu5.png

EditPatient_ActionMenu6.png

 

I redigeringsdialogen kan du ändra följande information:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • Kön
 • Avliden 
 • Skyddade personuppgifter 
 • Arkivera ej vid ersättningsimport 
 • Flytta ej vid import

EditPatient_Dialog.png

Klicka på Avbryt (Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara (Ctrl + Enter) (Windows) eller (Command+Enter) (Mac) för att spara ändring av elev/patient.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan