Hur redigerar jag en elev/patients uppgifter?

Hur du redigerar en elev/patients uppgifter

För att kunna redigera en elev/patient behöver du ha rätt behörighet. Kontakta din administratör för att få hjälp med behörigheten. 

Hur du öppnar du redigeringsdialogen

Du kan redigera en elev/patient via något av följande alternativ:

 • I tabellen under fliken Aktiva elever/patienter kan du klicka på aktuell elev/patient. Klicka sedan på v pilen till höger i den aktuella raden. En funktionsmeny öppnas, klicka på Redigera elev/patient.

Ska_rmavbild_2020-11-11_kl._10.21.43.png

 

 • I tabellen på en skolklass genom att på aktuell elev/patient klicka på v pilen till höger i den aktuella raden. En funktionsmeny öppnas, klicka på Redigera elev/patient.

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._15.53.48.png 

 

 • I tabellen på en elev/patientgrupp genom att på aktuell elev/patient klicka på v pilen till höger i den aktuella raden. En funktionsmeny öppnas, klicka på Redigera elev/patient. 

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._15.55.52.png

 

 • Den specifika elevens/patientens översiktssida genom att klicka på redigeringspennan bredvid elev/patientnamnet.

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._15.57.12.png

 

 • Pilen till höger om redigeringspennan på den specifika elevens/patientens översiktssida och i funktionsmenyn välja Redigera elev/patient.

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._15.57.52.png

 

 • Organisationsenhetens översiktssida (om du har eleven/patienten markerad som utvald) genom att klicka på pilen till höger i den aktuella raden under Dina utvalda elever/patienter. En funktionsmeny öppnas, klicka på Redigera elev/patient.

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._16.01.53.png

 

I redigeringsdialogen kan du ändra följande information

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • Kön
 • Avliden 
 • Skyddade personuppgifter 
 • Inaktivera ej av elevimport 
 • Flytta ej vid import

mceclip0.png

Klicka på Avbryt (Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara (Ctrl + Enter) (Windows) eller (Command+Enter) (Mac) för att spara ändring av elev/patient.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan