Hur tar jag bort en patient/elev?

När en patient/elev är skapad i ProReNata Journal är det inte möjligt att ta bort patienten/eleven. Istället för att ta bort en patient kan du använda något av följande arbetssätt:

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan