Hur tar jag bort en patient/elev?

När en patient/elev är skapad i Prorenata Journal är det möjligt att ta bort patienten/eleven genom att använda journalförstöring. Då förstörs alla uppgifter helt och du kan inte återställa dem. Det är endast administratörer som kan utföra en journalförstöring. Om du inte vill ta bort en patient/elev fullständigt kan du använda något av följande arbetssätt:

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan