Hur tar jag bort en elev/patient?

När en elev/patient är skapad i Prorenata Journal är det möjligt att ta bort eleven/patienten genom att använda journalförstöring. Då förstörs alla uppgifter helt och du kan inte återställa dem. Det är endast administratörer som kan utföra en journalförstöring. Om du inte vill ta bort en elev/patient fullständigt kan du använda något av följande arbetssätt:

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan