Tillväxtkurva

För att arbeta med tillväxtkurva behöver du ha behörighet till den medicinska dokumentationsmappen under Kurvor & Tabeller. Om du inte har det så kontakta din administratör. Om du själv är administratör så kontakta Prorenata support.

Tillväxtdata visas i Prorenata med hjälp av tillväxtkurvsassistenten, som innehåller patientens/elevens tillväxtdata och olika standardbakgrundskurvor för flera åldersintervall.

Hur du öppnar tillväxtkurvan

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på Kurvor & Tabeller-fliken.
 3. Välj Tillväxtkurva från listan. En dialogruta öppnas där du kan se en tillväxtkurvsassistent.

Det går också att öppna tillväxtkurvan genom att

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på dokumentationsmappen.
 3. Gå till anteckning Längd- och viktmätning eller Tillväxtmätning och välj tillväxtkurveikonen i det övre högra hörnet.En dialogruta öppnas där du kan se en tillväxtkurvsassistent med tillväxtdata.

Patientens tillväxtdata visas med hjälp av röda (för längd), blåa (för vikt) och gula (för testikelvolym) punkter i kurvan.

Tillväxtkurvsassistent

På vänstra sidan av tillväxtkurvsassistenten väljer du åldersintervall (0-2 år, 2-5 år, 5-19 år eller alla) och vilka tillväxtkurvor ska visas:

 • Svenska tillväxtkurvor (Werner B, Bodin L. Growth from birth to age 19 for children in Sweden born in 1981- descriptive values. Acta Paediatr 2006;95:600-13)
 • WHO tillväxtkurvor
 • Syndromspecifika tillväxtkurvor: Downs syndrom (Å Myrelid, J Gustafsson, B Ollars, G Annerén. Growth charts for Down’s syndrome from birth to 18 years of age. Arch Dis Child 2002;87:97–103)

Dessutom har du följande valmöjligheter:

 • Visa/dölj pubertet visar patientens/elevens pubertetsskattning i tillväxtkurva (om elevens pubertet är dokumenterad i journalen).
 • Visa ålder visar patientens/elevens ålder som en vertikal linje.
 • Visa förpubertala längdkurvor visar förpubertala längdkurvor.
 • Visa/dölj förklaring visar/döljer förklaringar för kurvorna.
 • Om du klickar på Redigera föräldrars längd-knappen, visas en dialogruta, där du kan ange patientens  föräldrars längd. Om du sparar det, så kommer faderns längd, moderns längd och medelföräldralängden (target height) att visas i det övre högra hörnet.
 • Om du har ett registrerat "Graviditetslängd" så visas den i det övre högra hörnet. 

På högra sidan visas patientens tillväxtdata och tillväxtkurvor enligt de valda alternativen.  

 • Patientens tillväxtdata visas med hjälp av röda (för längd), blåa (för vikt) och gula (för testikelvolym) punkter i kurvan.
 • Om du för musen över en punkt så visas värdet för den punkten samt datum för då dokumentation utfördes.
 • Du har en översikt över kurvor och förklaringar visas i det övre vänstra hörnet.
 • Om du klickar på förklaring i det övre vänstra hörnet, så kommer motsvarande kurva att visas/försvinnas.
 • Kurvorna kan visas i helskärm om du klickar på knappen Helskärm. Du kan också växla skärmläge och visa kurvor horisontalt och mer detaljerade genom att klicka på Växla skärm läge-knappen i det övre högra hörnet (Obs! Detta stöds ej i Internet Explorer).
 • Du kan skriva ut tillväxtkurvan om du klickar på Skriv ut.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan