Hur skapar jag en rapportmall baserad på en anteckningsmall?

Obs! Du behöver ha rätt behörighet för att kunna skapa rapportmallar. Kontakta din administratör eller support@prorenata.se om du behöver hjälp.

Om du behöver analysera eller få statistik om specifika anteckningar (t.ex. hälsosamtal, längd- och viktmätning, utvärdering eller enkät) så finns ett enkelt sätt för att skapa en rapportmall baserad på en anteckningsmall. 

Hur du skapar en rapportmall baserad på en anteckningsmall

  1. Gå till modulen Listor & Tabeller.
  2. Klicka på fliken Rapporter.
  3. Klicka på Ny rapportmall i knappraden.
  4. En dialogruta öppnas där du kan ange en titel för rapporten.
  5. Välj en anteckningsmall från listan Basera rapporten på en anteckningsmall och klicka på Spara. Du kan sedan konfigurera och ändra rapportmallinställningar.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._11.48.36.png

När du klickar på Spara stängs dialogrutan och rapportmallen visas. Det finns redan ett eller flera urvalskriterier (det beror på vilken anteckningsmall du valde) och kolumner som kommer från dessa anteckningsmallsrader. Om du har bestämda radtyper i din anteckningsmall så kommer att några beräkningar visas:

  • Medelvärde kommer att beräknas för rader av typ heltal, längd, vikt
  • Antal anteckningar grupperade per värde kommer att beräknas för rader med flerval: välj en, flerval - välj flera, ja/nej med kommentar vid ja

Du kan lägga till ytterligare beräkningar, urvalskriterier (t ex specifik skola eller mottagning, skolklass, kön eller händelsedatum) och konfigurera kolumner.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan