Hur skickar jag mail till en patient?

För att skicka mail till en patient måste ditt konto aktiveras för detta. Om det inte är aktiverat så kontakta din administratör. Om du själv är administratör så kontakta ProReNata support .

Hur du skickar mail till en patient

  1. Gå till patientöversikten.
  2. Klicka på Använd patient för att.../Använd elev för att... i knappraden.
  3. Välj Skicka mail. En dialogruta öppnas där du kan ange mail-detaljerna.
  4. Välj Mailadress från listan eller välj Annan mailadress och ange mailadress som mailet ska skickas till.
  5. Skriv mailämne i fältet Rubrik.
  6. Skriv meddelandet i fältet Meddelande.
  7. Om en anteckning ska skapas, välj journalen i fältet Skapa anteckning.
  8. Klicka Ok.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan