Hur skickar jag mail till en patient?

För att skicka mail till en patient måste ditt konto aktiveras för detta. Om det inte är aktiverat så kontakta din administratör, eller om du själv är administratör så kontakta ProReNata support.

För att skicka mail till en patient gör du så här:

  1. Gå till patientöversikten.
  2. Välj Använd patient för att.../Använd elev för att... i knappraden.
  3. Välj Skicka mail. En dialogruta dyker upp där du kan ange mail-detaljerna.
  4. Välj Mailadress från listan eller välj Annan mailadress och ange mailadress som mailet ska skickas till.
  5. Skriv mail ämne i fältet Rubrik.
  6. Skriv meddelandet i fältet Meddelande.
  7. Om en anteckning ska skapas, välj journalen i fältet Skapa anteckning.
  8. Klicka Ok.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk