Översikt över upplysningsmarkerade patienter/elever

Under Listor & Tabeller hittar du en överblick över alla aktiva (ej inaktiva) patienters/elevers upplysningar. Gå till Listor & Tabeller. Välj Upplysningar.

Sidan med upplysningar innehåller följande information

  • Patientens/elevens namn och personnummer under Patient/Elev
  • Mottagning/skola och skolklass (om tillämpligt) under Mottagning/Skola/Skolklass
  • Kategori av upplysning, t.ex. hemsituation, tillväxt
  • Anteckningstext (om tillämpligt) under Anteckning

Du kan utföra följande funktioner på denna sida för upplysningar

  • Söka efter specifika upplysningar
  • Gå till patientens/elevens översiktssida genom att klicka på patientrad/elevrad
  • Redigera upplysningskategori och lägga till en anteckning
  • Ta bort upplysning genom att välja Ta bort upplysning och bekräfta med Ja, ta bort upplysning
  • Skriva ut upplysningar genom att klicka på Skriv ut-knappen in knappraden ovanför listan.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan