Redigera eller ta bort en adress från adressboken

Så här redigerar du en adressrad:

  1. Gå till en befintliga adressrad och klicka på hanteringsmenyn längst till höger.
  2. Välj Redigera adressboksrad.
  3. Ändra adressuppgifter i dialogrutan som dyker upp.
  4. Klicka på Spara.

Så här tar du bort en adressrad:

  1. Gå till en befintliga adressrad och klicka på hanteringsmenyn längst till höger.
  2. Välj Ta bort adressboksrad och bekräfta genom att klicka på Ja, ta bort adressboksrad.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk