Arbeta med adressboken

Adressboken i ProReNata innehåller dina egna adresser och adresser som alla i organisationen kan se och använda för att fylla i ofta återkommande mottagare (t.ex. för remisser, utredningar, anmälan, brev) vilka är sedan valbara när man skrivar anteckningen.

Adressboken är uppdelad i en personlig del och en organisationsöverskridande del. Den personliga adressboken innehåller användarens egna adresser, de visas bara för användaren. Varje användare i ProReNata administrerar sin egen adressbok. Organisationsadressboken innehåller adresser som alla i organisationen kan se och använda. Obs! För att administrera organisationsadressboken så krävs det att du är administratör för din organisation.

Du kan lägga till en ny adress och redigera/ta bort befintliga adresser. När du lägger in en utgående adress (t.ex. i en remiss) som inte återfinns i adressboken så erbjuds hen att lägga till den.

Adressboken når du från Listor & Tabeller fliken, välj där Adressbok och sedan Din personliga adressbok/Organisationens adressbok bland flikarna.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk