Arbeta med adressboken

Adressboken i Prorenata Journal innehåller dina egna adresser och de adresser som alla i organisationen kan se och använda.  Dessa adresser används för att fylla i ofta återkommande mottagare (t.ex. för remisser, utredningar, anmälan, brev) och  vilka är valbara man skriver anteckningen.

Adressboken finns under Listor & Tabeller. Välj Adressbok och sedan Din personliga adressbok/Organisationens adressbok.

Adressboken är uppdelad i en personlig del och en organisationsöverskridande del. Den personliga adressboken innehåller användarens egna adresser, de visas bara för användaren. Varje användare i Prorenata administrerar sin egen adressbok. Organisationsadressboken innehåller adresser som alla i organisationen kan se och använda. Obs! För att administrera organisationsadressboken krävs det att du är administratör för din organisation.

Du kan lägga till en ny adress och redigera/ta bort befintliga adresser. Om du lägger in en utgående adress (t.ex. i en remiss) som inte återfinns i adressboken så erbjuds du att lägga till den.

 

Hur du lägger till en ny adress till adressboken

Obs! För att administrera organisationens adressbok krävs det att du är administratör för din organisation.

  1. Gå till Listor & Tabeller. Välj Adressbok. Välj sedan antingen Din personliga adressbok/Organisationens adressbok, beroende på var adressen ska finnas tillgänglig.
  2. Klicka på Ny adressboksrad-knappen.
  3. En dialogruta öppnas. Ange/skriv in mottagarens namn, adress och en kort beskrivning (valfritt).
  4. Klicka på Spara.

 

Hur du redigerar en adressrad

  1. Gå till en befintlig adressrad och klicka på v hanteringsmenyn längst till höger.
  2. Välj Redigera adressboksrad.
  3. En dialogruta öppnas. Ändra adressuppgifterna.
  4. Klicka på Spara.

Hur du tar bort en adressrad

  1. Gå till en befintlig adressrad och klicka på v hanteringsmenyn längst till höger.
  2. Välj Ta bort adressboksrad och bekräfta genom att klicka på Ja, ta bort adressboksrad.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan