Snabbkommandon

Snabbkommandon/kortkommandon är ett sätt att komma åt en funktion i ProReNata genom att trycka på specifika tangenter eller tangentkombinationer på tangentbordet. Snabbkommandon gör att det går effektivare att navigera och arbeta i journalsystemet.

Screen_Shot_2017-07-25_at_10.57.01.png

En översikt av alla snabbkommandon går att hitta genom att klicka på livbojen längst upp på sidan och välja Visa kortkommandon. Alternativt kan man trycka tangentkombinationen Alt + H för att visa översikten av snabbkommandon. 

Lista över snabbkommandon

Generella snabbkommandon

Tangent eller tangentkombination Vad gör den?
1-0 Välj flik 1 till 10
G Gå till
ESCAPE Avbryt
G + H Gå till hemsidan
G + K Gå till kalender
G + L Gå till listor & tabeller
G + P Gå till din organisation
H Visa supporten
Alt + H
Visa snabbkommandon
Alt + L Lås ProReNata Journal
Shift + Alt + L Logga ut
Alt + F
Sök efter patienter
Cmd/Ctrl + Enter Spara anteckning (Mac/Windows)
Shift + Cmd/Ctrl + Enter Spara och signera anteckning (Mac/Windows)

Signeringskorg

Enter           
Hantera vald rad
A Signera alla
J Gå till anteckning
S Signera anteckning
U Uppdatera
V Klistra in/visa urklipp

Patientöversikt

A                     
Använd patient för att...
B Boka i kalendern
C Kurvor & Tabeller
D Administrera
M Skicka meddelande om
V Klistra in/visa urklipp

Patientjournal

Enter
Hantera vald rad
K Ny kontroll
N Ny anteckning
P Skriv ut
S                  
Sök


Uppdatera

V

Klistra in/visa urklipp
W Ny varning

Meddelanden

A             
Arkivera
N Ny konversation
P Skriv ut
S Svara
U Uppdatera
Cmd/Ctrl + Enter Skicka meddelande                

Webbenkäter 

S              
Skicka enkät
R Redigera enkät   

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk