Autospar - dina anteckningar sparas automatiskt

Prorenata Journal har en integrerad autosparfunktion för anteckningar. När du skapar en anteckning sparas den automatiskt var 30:e sekund. Om du inte har sparat en anteckning och skärmsläckaren går på (eller om datorn stängs av, nätverkskontakten bryts eller något liknande) så sparas din anteckning automatiskt. Du hittar anteckningen i patientens journal eller i din signeringskorg.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan