Autospar

ProReNata Journal har en integrerad autosparfunktion för journalanteckningar. När du skapar en journalanteckning sparas den automatisk var 30:e sekund. Om du inte har sparat en journalanteckning och skärmsläckaren går på, dator stängs av, nätverkskontakten bryts eller något liknande, så sparas anteckningen som du har skrivit automatiskt. Du kan sedan hitta anteckningen i patientens journal eller i din signeringskorg.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk