Patient med skyddade personuppgifter

I ProReNata Journal kan du föra journal för patienter med skyddade personuppgifter. Patienten ska kunna legitimera sig även om patienten har skyddade personuppgifter. 

För att registrera patienten i journalsystemet kan du antingen använda det personnummer som patienten anger eller om patienten inte har något/ej vill ange sitt personnummer behöver du att ange ett tillfälligt personnummer. Ett tillfälligt personnummer kan du exempelvis skriva enligt formeln: dagens datum (ÅÅÅÅMMDD)-A001 eller liknade.

I ProReNata Journal markeras en person med skyddade personuppgifter genom en tydlig röd markering Skyddade personuppgifter på patientöversikten. För att markera en patienten med skyddade personuppgifter gör du så här:

1. Skapa patienten med dess riktiga personnummer eller ett tillfälligt personnummer.

2. Gå till patient-/elevöversikten och klicka på hanteringsmenyn och välj sedan Redigera patient/Redigera elev.

Ska_rmavbild_2017-11-01_kl._16.27.11.png

3. I dialogrutan som dyker upp markera kryssrutan Skyddade personuppgifter

Ska_rmavbild_2017-11-01_kl._16.26.20.png

4. Klicka på Spara. Dialogrutan försvinner då och markeringen Skyddade personuppgifter blir synlig på patienten/eleven.    

Ska_rmavbild_2017-11-01_kl._16.27.59.png

5. När man söker patient/elev markerad med Skyddade personuppgifter kommer en bekräftelsedialog där man får klicka Ja eller Avbryt

Ska_rmavbild_2017-12-13_kl._13.08.30.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk