Patient med skyddade personuppgifter

I Prorenata Journal kan du föra journal för patienter med skyddade personuppgifter. Patienten ska kunna legitimera sig även om patienten har skyddade personuppgifter. 

För att registrera patienten i journalsystemet kan du antingen använda det personnummer som patienten anger eller om patienten inte har något/ej vill ange sitt personnummer behöver du att ange ett tillfälligt personnummer. Ett tillfälligt personnummer kan du exempelvis skriva enligt formeln: dagens datum (ÅÅÅÅMMDD)-A001 eller liknade.

I Prorenata Journal markeras en person med skyddade personuppgifter genom en tydlig röd markering Skyddade personuppgifter på patientöversikten.

Hur du markerar en patient med skyddade personuppgifter

1. Skapa patienten med dess riktiga personnummer eller ett tillfälligt personnummer.
2. Gå till patient-/elevöversikten och klicka på hanteringsmenyn v och välj sedan Redigera patient/Redigera elev.

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._15.31.34.png

3. En dialogruta öppnas, markera kryssrutan Skyddade personuppgifter

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._15.32.04.png

4. Klicka på Spara. Dialogrutan försvinner då och markeringen Skyddade personuppgifter blir synlig på patienten/eleven.    

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._15.32.19.png

5. När man söker patient/elev markerad med Skyddade personuppgifter kommer en bekräftelsedialog där man får klicka Ja eller Avbryt

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._15.32.41.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan