Hur skickar jag sms till en patient?

För att skicka sms till en patient, måste ditt konto aktiveras för detta. Om det är inte aktiverat, kontakta din administratör, eller om du själv är administratör, kontakta ProReNata support.

  1. Gå till patientöversikten.
  2. Välj Använd patient för att.../Använd elev för att... i knappraden.
  3. Välj Skicka sms. En dialogruta dyker upp där du kan ange sms-detaljerna.
  4. Välj Mottagarnummer från listan eller välj Eget värde och ange telefonnumret som sms:et ska skickas till.
  5. Skriv meddelandet i fältet nedan.
  6. Om en anteckning ska skapas, välj journalen i fältet Skapa anteckning.
  7. Klicka Ok.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan