Hur skapar jag ett nytt meddelande?

I Prorenata Journal kan du skapa, skicka och ta emot meddelanden till och från andra användare i din organisation.
När du skapar en konversation, kan du endast välja aktiva användare. Du kan koppla en elev/patient, ett ärende eller en anteckning till ett meddelande. Interna meddelanden som avser en elev/patient räknas inte som anteckning. Det innebär att de inte behöver signeras och visas heller inte i journalen.

Alla interna meddelanden är personliga och kan inte läsas av användare som inte är tillagda i konversationen. Du kan skicka ett meddelande via:

 • Modulen för meddelanden
 • Elev/patientöversikten
 • Ärenden
 • Anteckningar i en dokumentationsmapp

 

Modulen för meddelanden

Du öppnar modulen för meddelanden genom att klicka på Meddelanden ikonen längst upp i fönstret:

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._15.42.40.png

Hur du skapar ett nytt meddelande

 1. Klicka på Meddelanden i sidhuvudet.
 2. Klicka på Ny konversation i knappraden.
 3. Ange ett ämne för meddelandet
 4. I fältet Mottagare - välj en, flera eller alla mottagare som du vill ska få meddelandet. Obs! Om du klickar på Välj alla (denna knapp visas inte om er organisation har fler än 50 aktiva användare) så kommer du få upp en dialog om antalet mottagare är fler än 5 och du får där bekräfta om du vill gå vidare med detta antal. Det är också möjligt att lägga till mottagare efter att meddelandet skickats. Läs längre ned hur du gör för att lägga till mottagare i efterhand. Max antal deltagare som kan ingå i en konversation är 50 stycken.
 5. Om nödvändigt, koppla en elev/patient till meddelandet. Skriv bara ett par tecken i fältet Kopplad elev/patient och välj eleven/patienten från listan. Efter att meddelandet skickas, kommer det att finnas en anteckning om meddelandet på elev/patientöversikten.
 6. Skriv meddelandet i fältet Meddelande.
 7. Klicka på Skicka meddelande. Dialogrutan stängs och du kan navigera vidare till inkorgen där meddelandet visas.

En konversation består (som vanligt) av flera meddelanden. Om du vill lägga till ett meddelande i en existerande konversation, använd Svara-knappen.

 

Hur du lägger till mottagare i en konversation

Om en mottagare saknas så kan du lägga till en eller flera nya mottagare i en konversation så här:

 1. Gå till meddelandet genom att söka efter meddelandet på fliken Meddelanden i meddelandemodulen.
 2. Klicka på Lägg till mottagare i knappraden. 
 3. Välj de mottagare som ska läggas till i konversationen. Max antal deltagare som kan ingå i en konversation är 50 stycken.
 4. Klicka på Lägg till mottagare. Dialogrutan stängs och meddelandet skickas till de tillagda mottagarna.

Obs! Alla som läggs till kan se alla tidigare meddelanden i konversationen.

 

Hur du svarar på ett meddelande

Antalet olästa meddelanden visas på fliken Meddelanden i modulen Meddelanden. Om du har fått ett nytt meddelande får du automatiskt ett e-postmeddelande från din organisationen med en länk till meddelandet. Om du får ett meddelande när du är inloggad i systemet, får du också ett meddelande i övre vänstra hörnet med en länk till det nya meddelandet.

 1. Gå till meddelandet genom att söka i meddelanden eller klicka på länken i e-postmeddelandet.
 2. Klicka på Svara i knappraden. En dialogruta öppnas där du kan skapa svaret.
 3. Skriv meddelandet i fältet Meddelande.
 4. Klicka på Skicka meddelande. Dialogrutan stängs och du navigeras vidare till inkorgen där meddelandet visas.

 

Elev/patientöversikten

Du hittar elev/patientöversikten genom att navigera till den elev/patient som du vill koppla till ett meddelande.

Hur du skapar ett nytt meddelande

 1. I fliken Elev/patientöversikt klickar du på Använd elev/patient för att... och väljer Skicka meddelande om

  Ska_rmavbild_2020-04-07_kl._11.29.04.png

 2. Dialogen för nytt meddelande öppnas där du anger ämne, mottagare och meddelande. Notera att kopplad elev/patient är förifylld och inte går att ändra då du skickar meddelandet ifrån den specifika eleven/patienten.
 3. Klicka på Skicka meddelande. Dialogrutan stängs och du ser det skickade meddelandet på elev/patientöversikten och som en konversation i modulen för meddelanden.

Hur du svarar på ett meddelande

Du svarar på ett meddelande via elev/patientöversikten genom att:

 1. Klicka på meddelandet för att öppna konversationsdialogen.

  Ska_rmavbild_2020-04-07_kl._13.18.56.png

 2. Klicka på Svara i knappraden. 

  Ska_rmavbild_2020-04-07_kl._13.27.00.png

 3. I dialogen som öppnas skriver du ditt svar i fältet Meddelande 
 4. Klicka på Skicka meddelande

Hur du lägger till mottagare i en konversation

Du lägger till mottagare på ett meddelande via elev/patientöversikten genom att:

 1. Klicka på meddelandet för att öppna konversationsdialogen.
 2. Klicka på Lägg till mottagare i knappraden. 
 3. Välj de mottagare som ska läggas till i konversationen.
 4. Klicka på Lägg till mottagare. Dialogrutan stängs och meddelandet skickas till de tillagda mottagarna.

 

Ärenden

För att kunna länka ett ärende i ett meddelande behöver funktionen aktiveras för er organisation. Om du vill aktivera funktionaliteten, kontakta din administratör. Om du själv är administratör, kontakta Prorenata support

Du kan hitta ärenden på följande ställen i Prorenata:

 • Listor & Tabeller -> Ärenden
 • Enhetsöversikt -> Dina aktuella ärenden
 • Ärendevyn på en enhet
 • Elev/patientöversikt
 • Översikten på en skolklass
 • Översikten på en elev/patientgrupp

Hur du länkar ett ärende till ett meddelande

För att länka ett ärende via dess översikt gör du följande:

 1. Klicka på knappen Hantera och välj Skicka i meddelande

  Ska_rmavbild_2020-04-07_kl._14.13.27.png

 2. Dialogen för nytt meddelande öppnas där du anger ämne, mottagare (max 50 stycken) och meddelande. Notera att Kopplad elev/patient och Kopplat ärende är förifyllda och inte går att ändra om ärendet är kopplat till en specifik elev/patient. Om ärendet inte är kopplat till en specifik elev/patient kommer fältet Kopplad elev/patient inte visas t.ex. på klass och gruppärenden.
 3. Klicka på Skicka meddelande. Dialogrutan stängs och du ser det skickade meddelandet på elev/patientöversikten (om det finns en kopplad elev/patient) och som en konversation i modulen för meddelanden.

Observera att om någon mottagare saknar behörighet att se kopplat ärende kommer en dialog visas med information om detta. Om du väljer att skicka meddelandet så kommer den mottagaren inte att se länkat ärende i meddelandet.


För att länka ett ärende via funktionsmeny gör du följande:

exempel från Listor & Tabeller -> Ärenden

 1. Öppna funktionsmenyn på det ärende du vill länka i ett meddelande genom att klicka på pilen till höger på den aktuella raden.
 2. Välj Skicka i meddelande

  Ska_rmavbild_2020-04-07_kl._15.00.18.png

 3. Dialogen för nytt meddelande öppnas där du anger ämne, mottagare (max 50 stycken) och meddelande. Notera att Kopplad elev/patient och Kopplat ärende är förifyllda och inte går att ändra om ärendet är kopplat till en specifik elev/patient. Om ärendet inte är kopplat till en specifik elev/patient kommer fältet Kopplad elev/patient inte visas t.ex. på klass och gruppärenden.
 4. Klicka på Skicka meddelande. Dialogrutan stängs och du ser det skickade meddelandet på elev/patientöversikten (om det finns en kopplad elev/patient) och som en konversation i modulen för meddelanden.


Anteckningar i en dokumentationsmapp

För att kunna länka en anteckning i ett meddelande behöver funktionen aktiveras för er organisation. Om du vill aktivera funktionaliteten, kontakta din administratör. Om du själv är administratör, kontakta Prorenata support

Hur du länkar en anteckning till ett meddelande

För att länka en anteckning i en dokumentationsmapp till ett meddelande gör du följande:

 1. Öppna funktionsmenyn på den anteckning du vill länka genom att klicka på pilen till höger på anteckningen.
 2. Välj Skicka i meddelande

  Ska_rmavbild_2020-04-07_kl._15.14.17.png

 3. Dialogen för nytt meddelande öppnas där du anger ämne, mottagare (max 50 stycken) och meddelande. Notera att Kopplad elev/patient och Kopplad anteckning är förifyllda och inte går att ändra då de är kopplade till en specifik elev/patient. 
 4. Klicka på Skicka meddelande. Dialogrutan stängs och du ser det skickade meddelandet på elev/patientöversikten och som en konversation i modulen för meddelanden.

Observera att om någon mottagare saknar behörighet att se kopplad anteckning kommer en dialog visas. Om du väljer att skicka meddelandet så kommer den mottagaren inte att se länkad anteckning i meddelandet.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan