Kallelse och SMS-påminnelse

Kallelse

När du skapar en kalenderhändelse kan du skriva ut och skicka en kallelse till eleven/patienten (om din händelse är kopplad till en elev/patient).

Hur du skickar kallelse via kalenderhändelse

 1. Gå till kalender genom att klicka på Kalender i sidhuvudet. Alternativt gå till Elevöversikt och klicka på Boka i kalendern-knappen eller via menyn Använd elev för att...
 2. Skapa en kalenderhändelse eller dubbelklicka på en befintlig kalenderhändelse.
 3. Klicka på Spara och skapa kallelse. En dialogruta öppnas och den text som kommer att skrivas ut på kallelsen visas. Om det finns tillagt är det här som organisationens och/eller din personliga kallelseinformation kommer in. Du kan även välja att komplettera informationen med fritext som gäller aktuell patient om så önskas.

  Om din organisation är konfigurerad för att kunna skicka kallelse via SMS och e-post kommer även dessa val att visas.
  Observera att funktionen skicka kallelse via SMS och e-post måste konfigureras av Prorenata och godkännas av organisationens produktägare. 

  Välj om du vill skriva ut och/eller skicka kallelse via SMS och/eller e-post genom att bocka för de alternativ du önskar använda. Slutför genom att klicka på Skriv ut/skicka kallelse.
 4. Vill du ha specifika kallelsemallar för olika besök kan vi hjälpa dig att skapa dessa mallar.  Kontakta supporten för mer information.
 5. Om besöket bokas i annans kalender som du har behörighet till,  t.ex. skolläkarens, kommer dennes namn på kallelsen.

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.24.24.png 

SMS-påminnelse

Obs! För att skicka SMS-påminnelse till en patient måste er organisation aktiveras för detta. Om det inte är aktiverat så kontakta din administratör. Om du själv är administratör så kontakta Prorenata support.

Om du önskar att en påminnelse skickas till patienten via SMS så kan du välja när påminnelse ska skickas (två dagar innan kl. 12, dagen innan kl. 12, samma dag kl. 8 eller en timme innan), ange/välj mobilnummer och klicka på Spara.

Om du ändrar tid på en kalenderaktivitet och ett SMS redan har skickats så flyttas SMS-påminnelsen automatiskt över till den nya händelsetiden. Ett nytt SMS med den nya tiden skickas till aktuell elev/patient.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan