Översikt över varningsmarkerade patienter/elever

Under Listor & Tabeller hittar du en överblick över alla aktiva (ej inaktiva) patienters/elevers varningar. Gå till Listor & Tabeller. Välj Varningar.

Sidan med varningar innehåller följande information:

  • Patientens/elevens namn och personnummer under Patient/Elev
  • Mottagning/skola och skolklass (om tillämpligt) under Mottagning/Skola/Skolklass
  • Kategori av varning, t.ex. allergi, blodsmitta
  • Anteckningstext (om tillämpligt) under Anteckning

Du kan utföra följande funktioner på denna sida för varningar

  • Söka efter specifika varningar
  • Gå till patientens/elevens översiktssida genom att klicka på patientrad/elevrad
  • Redigera varningskategori och lägga till en anteckning
  • Ta bort varning genom att välja Ta bort varning och bekräfta med Ja, ta bort varning.
  • Skriva ut varningar genom att klicka på Skriv ut-knappen in knappraden ovanför listan.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan