Hur ser jag att en anteckning är låst, signerad eller ändrad?

I Prorenata Journal får du en snabb överblick över huruvida en anteckning är låst, signerad eller ändrad genom att titta nere i högra hörnet på anteckningen.

Osignerad Anteckningen har inte signerats och är att betrakta som arbetsmaterial. Om den inte signeras inom 14 dagar kommer den att låsas i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer.
Ska_rmavbild_2021-02-05_kl._14.12.49.png Låst Anteckningen har inte signerats, men har låsts efter 14 dagar, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. Anteckningen kan fortfarande gå att redigera beroende på inställningar, se artikel om signering
Signerad Anteckningen har signerats med signaturen som står i cirkeln. För mer information kan du föra muspekaren över cirkeln eller klicka på den. Anteckningen kan fortfarande gå att redigera beroende på inställningar, se artikel om signering
Redigerad Den gula cirkeln innebär att anteckningen har redigerats efter signering, för att se vem som redigerade den och hur den såg ut innan redigeringen kan du visa anteckningens anteckningshistorik.
Skapad automatiskt Anteckningen är skapad automatiskt (t.ex. när ett e-recept förskrivits, en ärendeanteckning skapats eller genom systemgenererad anteckning). Anteckningen går ej att redigera eller signera, men kan strykas.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan