Vem kan ändra eller signera en anteckning?

Prorenata Journal hanterar signerad journaldata i enlighet med Patientdatalagen. Det innebär att när en anteckning har signerats så får den inte förvanskas. Det innebär också att en anteckning som inte signerats inom 14 dagar låses på samma sätt som en signerad anteckning.

För att fortfarande kunna göra rättningar så finns det trots detta en möjlighet att ändra i en signerad anteckning, man får då ange en orsak till avsignering. Detta är bara tillåtet för den som har skrivit anteckningen eller för den som står som ansvarig för anteckningen och endast förutsatt att organisationen inte har stängt av möjligheten. Vid dessa tillfällen kommer anteckningen att markeras som redigerad med en speciell gul ring. Det är också alltid möjligt att se hur ett inlägg såg ut vid ett visst tillfälle genom att gå in i Anteckningshistoriken för anteckningen, där visas även anledning till avsignering.

En anteckning kan alltså vara osignerad, låst eller signerad och vilket av dessa tre lägen den är i avgör vem som kan redigera den, signera den eller motsvarande i enlighet med följande tabell:

  Redigera Signera Ta bort   Stryka
Osignerad anteckning där jag är ansvarig Ja Ja Ja Nej
Låst anteckning där jag är ansvarig Ja (*) Ja Nej Ja
Signerad anteckning där jag är ansvarig Ja (*) Nej Nej Ja
Osignerad anteckning som jag skapat med annan person som ansvarig Ja Nej Ja Nej
Låst anteckning som jag skapat med annan person som ansvarig Nej Nej Nej Ja
Signerad anteckning som jag skapat med annan person som ansvarig Nej Nej Nej Ja
Någon annans osignerade anteckning  Nej Nej Nej Ja 
Någon annans låsta anteckning  Nej  Nej  Nej  Ja 
Någon annans signerade anteckning  Nej  Nej  Nej  Ja 
Låst patient/elev Nej Nej Nej Nej

(*) Endast om organisationen tillåter redigering av signerade anteckningar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan