Hur skapar jag en patient från information i ett patientformulär?

Obs! För att skapa en ny patient från information i ett patientformulär behöver du ha rätt behörighet. Om du inte har det, kontakta din systemförvaltare. Om du själv är systemförvaltare, kontakta Prorenata.

Hur du skapar en patient från information i ett patientformulär

Det finns två sätt för att skapa en patient som fyllt i patientformuläret.

Hur du skapar patienten från sökfältet

  1. Skriv patientens förnamn, efternamn eller personnummer i sökfältet. Patienten som fyllt i patientformulär kommer att visas i sökresultaten i kategorin Patientformulär.
  2. Välj patienten som ska skapas genom att klicka på patientformulärets rad. En dialogruta öppnas där du kan korrigera patientuppgifter.
  3. Välj mottagning där patienten ska skapas.
  4. Klicka på Spara-knappen.


Hur du skapar patienten från patientformulärlistan

  1. Gå till Listor & Tabeller och välj fliken Patientformulär.
  2. Sök efter patienten med status Ifylld.
  3. Klicka på hanteringsmenyn v till höger och välj Skapa patient-knappen. En dialogruta öppnas där du kan ändra patientdata. Utför ytterligare steg som beskrivs ovan.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan