Arbeta med rapporter

Obs! För att arbeta med rapporter måste modulen Rapporter vara aktiverad för din organisation och ditt konto måste ha behörighet att arbeta med rapporter.

För att komma åt rapportmodulen går du in på Listor & Tabeller och klickar på fliken Rapporter.

Rapporten baseras på den data som finns i anteckningar och patientkort. Du kan själv ange vilka anteckningar som skall tas med i beräkningen, exempelvis anteckningar från senaste 30 dagarna, från en viss organisationsenhet eller för en viss patient. Du kan kombinera flera urvalskriterier för att ange exakt vilka anteckningar du vill arbeta med. Men var försiktig eftersom systemet kommer endast att filtrera de anteckningar som uppfyller alla urvalskriterier. Om inga anteckningar hittas, kommer rapporten inte att skapas.

Du kan bestämma vilka uppgifter från anteckningar som beräkningarna i rapporten skall baseras på (exempelvis antal anteckningar per dag, per vecka eller per månad, medelvärde av BMI) rubriker i anteckningarna som skall tas med i rapporten.

När du har gjort detta, har du en rapportmall som du och andra i din organisation kan använda för att skapa likadana rapporter. Du kan redigera rapportmallen, lägga till ytterligare urvalskriterier eller ta bort gamla kriterier eller ta bort hela rapportmallar och skapa nya.

Du kan även ange om rapporten ska automatgenereras (dagligen, varje vecka eller varje månad) och om du vill att ett epostmeddelande ska skickas när rapporten är färdig.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan