Ställa in en användares behörighet

Obs! För att kunna ställa in behörigheter så krävs det att du minst är underadministratör för din organisation. Om du inte är det, men vill bli det, kontakta din administratör. 

Här kan du läsa om begränsad åtkomst för underadministratörer vid uppdragshantering.

Allmän information om behörigheter

Organisationsbehörigheten anger användarens grundläggande behörighet i systemet och delas in i tre nivåer: medlem, underadministratör och administratör. Dessa kan utföra följande aktiviteter beroende på behörighetsgrad: 

Medlem Underadministratör Administratör
Logga in

Allt som medlemmar kan, och även

Allt som underadministratörer kan, och även

Se på vilka organisationsenheter han/hon har ett uppdrag

Se alla organisationsenheter på organisationen

Ändra organisationens inställningar

Se journaler på vårdenheter han/hon har ett uppdrag på

Tilldela YubiKey-nycklar till andra användare

Göra beställningar i organisationens namn

Se andra medlemmar i organisationen

Tilldela uppdrag till andra användare

 


Hur du ställer in en användares behörighet

  1. Gå till användarens inställningssida genom att gå till Din organisation. Klicka på fliken Organisationsöversikt och välj Användare.
  2. Klicka på hanteringsmenyn v och välja sedan Redigera behörigheter.
  3. En dialogruta öppnas där du väljer behörighet för användaren i listan Organisationsbehörighet.
  4. Klicka på Spara.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan