Tilldela kalenderåtkomst

Som administratör kan du tilldela kalenderåtkomst till användare i din organisation. I Prorenata Journal kan en användare ge en annan användare åtkomst till sin kalender och inkludera möjligheten att se tillgänglighet, läsa eller skapa och redigera händelser.

Hur du tilldelar kalenderåtkomst för en användare 

  1. Gå till användarens inställningssida genom att gå till Din organisation. Klicka på fliken Organisationsöversikt och välj sedan Användare. Välj den användare som ska få kalenderåtkomst till kollegas kalender. 
  2. Klicka på hanteringsmenyn v och välj sedan Redigera behörigheter.
  3. Under rubriken Kalendrar, klicka på Ny åtkomst-knappen.
  4. En dialogruta öppnas där du kan välja en användare som ska dela sin kalender.
  5. I fältet Rättigheter kan du välja om användaren ska kunna se Tillgänglighet, ha läsrättigheter eller ha full behörighet till den andra användarens kalender genom Läs- och Skrivrättigheter.
  6. Klicka på Spara.

Rättighet kopplad till Tillgänglighet innebär att användaren enbart har rätt att se om den andra användaren är tillgänglig en viss tid. Ingen information på kalenderaktiviteten visas, bara att användaren är upptagen.

Hur du redigerar eller tar bort en kalenderåtkomst

För att redigera eller ta bort kalenderåtkomst, klicka du på hanteringsmenyn v och välj sedan Redigera behörigheter. Klicka på hanteringsmenyn v för den åtkomst som ska redigeras eller tas bort och välj det som ska utföras.

För att ta bort alla kalenderåtkomster klickar du på Ta bort alla åtkomster-knappen och bekräftar genom att klicka på Ja, ta bort alla åtkomster.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan