Arbeta med kalendern

I ProReNata Journal har du tillgång till en kalender som du kan använda för att boka och kontrollera inbokade möten och aktiviteter. Kalender visar aktiviteter som du är ansvarig för eller kopplad mot som anställd.

Du kan välja att visa kalendern för en dag, en vecka eller en månad. Genom att klicka på pilar höger/vänster i översikten över kalendern uppe till vänster kan du navigera dig fram och tillbaka i tid.  

Du kan upprätta nya händelser direkt i kalendern genom att dubbelklicka på ett ledigt område i kalendern. På samma sätt kan du öppna och redigera/ta bort upprättade aktiviteter som ligger i kalendern genom att dubbelklicka på dem. När du skapar en kalenderhändelse kan du skriv ut och skicka en kallelse till patienten.

Du kan exportera din kalender till formatet icalendar som kan läsas av de flesta kalenderprogram, inklusive Outlook, iCal, Google Calendar och kalenderprogrammet i till exempel iPhone och Androidtelefoner.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk