Stavningskontroll

Hur fungerar stavningskontroll i ProReNata Journal?

Stavningskontroll i ProReNata Journal kan fås genom att aktivera stavningskontrollen i din webbläsare. Alla webbläsare som stöds av ProReNata Journal har en standard stavningskontroll-funktion. För att aktivera stavningskontroll i Internet Explorer, behöver du version 10+.

Stavningskontrollen kontrollerar din stavning i alla inmatningsfält t ex när du skriver en anteckning, post-it anteckning eller ett meddelande. När du skriver i ett inmatningsfält markeras felstavningar med en prickad röd linje under ordet.

Så här gör du för att aktivera stavningskontroll i din webbläsare:

Vilken webbläsare du använder ser du till exempel genom att gå in på sidan http://whatbrowser.org/ eller på http://www.whatismybrowser.com/.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk