Konfigurera allmänna organisationsinställningar

Som administratör för din organisation kan du byta namn på organisationen, ange en organisationsbeskrivning, ändra skärmlåsningstid, avsändaradress för utgående mail samt förhindra redigering av egna, signerade inlägg.

För att konfigurera organisationsinställningar gör du så här:

 1. Gå till organisationsinställningar och välj Allmänt.
 2. Konfigurera inställningar.
 3. Klicka på Spara om du vill spara ändringarna.

Du kan konfigurera följande allmänna inställningar.

 • Ange organisationsbeskrivning i fältet Beskrivning.
 • Ange förvald licensform för nya användare i fältet Förinställd licensmodell för nya användare
 • Ange tid i minuter till skärmen låses vid inaktivitet i fältet Skärmlåsningstid. Obs! ProReNata Journal loggar ut dig en timme efter skärmlåsning.
 • Ange avsändaradress för utgående mail från ProReNata Journal som skickas för organisationens räkning (t ex när man skickar patientformulär). Obs! Bör vara en adress som kan läsas av någon.
 • Markera/avmarkera kryssruta Förhindra redigering av egna, signerade inlägg om användarna ska inte kunna/ska kunna redigera en journalanteckning när den signerats eller låsts. Obs! Detta gäller endast de anteckningar som man är ansvarig för eller har skrivit själv. Andras anteckningar kan inte redigeras oavsett denna inställning.
 • Markera/avmarkera kryssruta Visa användarens namn och titel på utskrifter om utskrivarens namn och titel ska visas vid utskrift på alla ställen utom journalanteckningars utskriftsmallar.
 • Ange text som används som grund för kallelser från kalendern i fältet Kallelseinformation.
 • Markera/avmarkera kryssruta Använd specialfält 1-5 för skolor/mottagningar och ange rubrik för specialfält 1-5 för att anteckna speciell information kring en skola/mottagning (t ex kombikakod). Specialfältet visas på skolsidan/mottagningssidan under länken Mer information
 • Markera/avmarkera kryssruta Använd specialfält 1-5 för användare och ange rubrik för specialfält 1-5 för att anteckna speciell information kring en användare (t ex förskrivarkod).
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk