Konfigurera allmänna organisationsinställningar

Denna artikel riktar sig till dig som är administratör för en Prorenata-organisation. Den beskriver vilka allmänna inställningar du kan konfigurera.

Hur du konfigurerar organisationsinställningar

 1. Gå till organisationsinställningar och välj Allmänt.
  Din organisation -> Organisationsöversikt -> Inställningar -> Allmänt.
 2. Konfigurera inställningar.
 3. Klicka på Spara om du vill spara ändringarna.

 

I de allmänna inställningarna kan du göra följande

 • Ange organisationsbeskrivning i fältet Beskrivning.

 • Ange organisationsfiler: logotyp för utskrifter, logotyp (i systemet) och logotyp (kvadratisk). Läs mer här om hur du hanterar organisationsfiler.

 • Välja förinställd licensmodell för nya användare i fältet Förinställd licensmodell för nya användare. (Enanvändarlicens, fleranvändarlicens.)

 • Välja förinställd flik på enhetssidavilken flik som ska vara aktiv när användaren navigerar till en skola/mottagning. Det går att välja mellan: Översikt, Skolklasser (om tillämpbart), Elev/patientgrupper (om tillämpbart), Aktiva elever/patienter, Inaktiva elever/patienter, Ärenden (om tillämpbart), Protokoll (om tillämpbart). Om ni har valt en flik som inte är aktiverad för organisationen kommer översiktsfliken vara den som används.

 • Ange avsändaradress för utgående email från Prorenata Journal som skickas för organisationens räkning (t.ex. när man skickar patientformulär). Obs! Det bör vara en adress som kan läsas av någon i organisationen.

 • Ange adress för organisationens hemsida vilken kan kopplas till utskriftsmallar (förberedelse för kommande funktionalitet).

 • Markera/avmarkera kryssruta Förhindra redigering av egna, signerade inlägg om användarna inte ska kunna/ska kunna redigera en anteckning när den signerats eller låsts. Obs! Detta gäller endast de anteckningar som man är ansvarig för eller har skrivit själv. Andras anteckningar kan inte redigeras oavsett denna inställning.

 • Markera/avmarkera kryssruta Visa användarens namn och titel på utskrifter om utskrivarens namn och titel ska visas vid utskrift på alla ställen utom anteckningars utskriftsmallar.

 • Markera/avmarkera kryssruta Kräv att orsak anges vid journalutskrift om användaren måste ange anledning vid journalutskrift. Gäller Skriv ut alla journaler via patientöversikten och Skriv ut i en specifik dokumentationsmapp.

 • Ange text som används som grund för kallelser från kalendern i fältet Kallelseinformation.

 • Markera/avmarkera kryssruta Använd specialfält 1-5 för skolor/mottagningar och ange rubrik för specialfält 1-5 för att anteckna speciell information kring en skola/mottagning (t.ex. kombikakod). Specialfältet visas på skolsidan/mottagningssidan översiktssida.

 • Markera/avmarkera kryssruta Använd specialfält 1-5 för användare och ange rubrik för specialfält 1-5 för att anteckna speciell information kring en användare (t.ex. förskrivarkod).

 • Markera/avmarkera kryssruta om det ska genereras/inte genereras automatiska exporter av vaccinationsrapporter till Folkhälsomyndigheten.

 Har du fler frågor? Skicka en förfrågan