Konfigurera allmänna organisationsinställningar

Som administratör för din organisation kan du byta namn på organisationen, ange en organisationsbeskrivning, ändra skärmlåsningstid, avsändaradress för utgående e-post samt förhindra redigering av egna, signerade inlägg.

Hur du konfigurerar organisationsinställningar:

 1. Gå till organisationsinställningar och välj Allmänt.
 2. Konfigurera inställningar.
 3. Klicka på Spara om du vill spara ändringarna.

Du kan konfigurera följande allmänna inställningar:

 • Ange organisationsbeskrivning i fältet Beskrivning.
 • Ange organisationsfiler: logotyp för utskrifter, logotyp (i systemet) och logotyp (kvadratisk). Läs mer här om hur du hanterar organisationsfiler.
 • Ange förvald licensform för nya användare i fältet Förinställd licensmodell för nya användare.
 • Ange avsändaradress för utgående mail från ProReNata Journal som skickas för organisationens räkning (t ex när man skickar patientformulär). Obs! Bör vara en adress som kan läsas av någon.
 • Ange adress för organisationens hemsida (förberedelse för kommande funktionalitet)
 • Markera/avmarkera kryssruta Förhindra redigering av egna, signerade inlägg om användarna ska inte kunna/ska kunna redigera en anteckning när den signerats eller låsts. Obs! Detta gäller endast de anteckningar som man är ansvarig för eller har skrivit själv. Andras anteckningar kan inte redigeras oavsett denna inställning.

 • Markera/avmarkera kryssruta Visa användarens namn och titel på utskrifter om utskrivarens namn och titel ska visas vid utskrift på alla ställen utom anteckningars utskriftsmallar.

 • Markera/avmarkera kryssruta Kräv att orsak anges vid journalutskrift om användaren måste ange anledning vid journalutskrift. Gäller Skriv ut alla journaler via patientöversikten och Skriv ut i en specifik dokumentationsmapp.

 • Ange text som används som grund för kallelser från kalendern i fältet Kallelseinformation.

 • Markera/avmarkera kryssruta Använd specialfält 1-5 för skolor/mottagningar och ange rubrik för specialfält 1-5 för att anteckna speciell information kring en skola/mottagning (t ex kombikakod). Specialfältet visas på skolsidan/mottagningssidan under länken Mer information.

 • Markera/avmarkera kryssruta Använd specialfält 1-5 för användare och ange rubrik för specialfält 1-5 för att anteckna speciell information kring en användare (t ex förskrivarkod).

 • Automatisk export av vaccinationsrapporterHar du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk