Hämta loggar (tillgång till patientjournal)

Prorenata Journal sparar uppgifter om allt som sker i journalerna, vilka som har läst vad i patientens journal och vid vilken tidpunkt.

Hur du visar loggar för en användare

 1. Gå till Din organisation, klicka på fliken Organisationsöversikt och välj sedan Användare.
 2. Klicka på Hämta loggar-knappen i knappraden.
 3. Välj Serverlogg, Besökslogg, Uppdragslogg, Inloggningslogg eller Händelselogg. (Läs mer om skillnader mellan loggarna längre ned.)
 4. En dialogruta öppnas där du väljer om du önskar visa loggar för en bestämd patient/elev och en bestämd användare.
 5. Välj startdatum och slutdatum för åtkomstloggar genom att klicka på kalender-ikonen till höger av textfältet.
 6. Klicka på Ok-knappen. En dialogruta öppnas där du får åtkomstlogg för en patient/användare. Du kan skriva ut åtkomstlogg genom att klicka på Skriv ut alla-knappen.

Du kan också visa loggar från en elev/patients sida

 1. Gå till elevens/patientens sida. Klicka på Administrera och välj Visa loggar-knappen.
 2. Välj den logg du önskar se (välj mellan Besöksloggar, Serverloggar eller Händelseloggar)
 3. En dialogruta öppnas där du kan välja en användare från listan Användare som du önskar att visa loggarna från. Annars visas åtkomstloggar för alla användare som har haft tillgång till patienten.
 4. Ange start- och slutdatum om du önskar att begränsa tidsramen för loggarna.
 5. Klicka på Ok. En dialogruta öppnas där du får åtkomstloggen för patient. Du kan skriva ut åtkomstloggen om du klickar på Skriv ut alla.

Obs! Åtkomstloggar innehåller data som registrerats fram till då du klickar på Ok-knappen. Loggar som registrerats efter att du klickat på Ok-knappen kommer inte att laddas ner.

Olika loggtyper

Prorenata Journal loggar journalslagningar på flera olika sätt - via Serverlogg, Besökslogg, Uppdragslogg, Inloggningslogg och Händelselogg. Dessa skiljer sig åt på följande sätt:

Serverlogg

Serverloggar visar när systemet registrerar ett serveranrop till en journal. Detta kan innebära att en användare har läst journalen, men kan bero på andra skäl.

Besökslogg

Besöksloggar visar när en användare besökt en journal och när de lämnat den. Om användaren stängt sidan medan de var inne på journalen så registreras inte när de lämnade sidan. 

Uppdragslogg

Uppdragsloggen visar händelser kring användarens uppdrag, behörighet, roll etc. 

Inloggningslogg 

Inloggningsloggar visar när en användare loggat in och loggat ut ur systemet samt med vilken inloggningsmetod. 

Händelselogg

Händelseloggar visar loggade systemhändelser som påverkar en användare och/eller elev.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan