Hämta loggar (tillgång till patientjournal)

ProReNata Journal sparar uppgifter om allt som sker i journalerna, vilka som har läst vad i patientens journal och vid vilken tidpunkt. Om du vill visa loggar för en användare, gör du så här: 

 1. Gå till din organisationssida, klicka på fliken Organisationsöversikt och välja sedan Användare.
 2. Klicka på Hämta loggar knappen i knappraden.
 3. Välj Serverlogg, Besökslogg, Uppdragslogg, Inloggningslogg eller Händelselogg. (se skillnaden längre ner)
 4. I dialogruta som dyker upp välj om du önskar visa loggar för en bestämd patient/elev och en bestämd användare.
 5. Välj startdatum och slutdatum för åtkomstloggar genom att klicka på kalender-ikonen till höger av textfältet.
 6. Klicka på Ok knappen. En dialogruta dyker upp där du får åtkomstlogg för en patient/användare. Du kan skriva ut åtkomstlogg om du klickar på Skriv ut alla knappen.

Alternativt gör du så här:

 1. Gå till patientens/elevens sida, klicka på Administrera och välj Visa loggar knappen.
 2. Välj den logg du önskar se.
 3. I den dialogruta som dyker upp välj en användare från listan Användare som du önskar att visa loggarna från. Annars visas åtkomstloggar för alla användare som har haft tillgång till patienten.
 4. Ange start- och slutdatum om du önskar att begränsa tidsramen för loggarna.
 5. Klicka på OK. En dialogruta dyker upp där du får åtkomstloggen för patient. Du kan skriva ut åtkomstloggen om du klickar på Skriv ut alla.

Obs! Åtkomstloggar innehåller data som registrerats fram till då du klickar på OK-knappen. Loggar som registrerats efter att du klickat på OK-knappen kommer inte att laddas ner.

Olika loggtyper

ProReNata Journal loggar journalslagningar på flera olika sätt - via Serverlogg, Besökslogg, Uppdragslogg, Inloggningslogg och Händelselogg. Dessa skiljer sig på följande sätt:

Serverlogg

Serverloggar visar när systemet registrerar ett serveranrop till en journal. Detta kan innebära att en användare har läst journalen, men kan bero på andra skäl.

Besökslogg

Besöksloggar visar när en användare besökt en journal och när de lämnat den, om användaren stängt sidan medan de var på journalen så registreras inte när de lämnade sidan. 

Uppdragslogg

Uppdragsloggen visar händelser kring användarens uppdrag, behörighet, roll etc. 

Inloggningslogg 

Inloggningsloggar visar när en användare loggat in och loggat ut ur systemet samt med vilken inloggningsmetod. 

Händelselogg

Händelseloggar visar loggade systemhändelser som påverkar en användare och/eller elev.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk